Kolekcja

Książki

Kolekcja zawiera pełne teksty publikacji zwartych ze zbiorów Centralnej Biblioteki Matematycznej.
Większość tej kolekcji stanowią monografie, rozprawy i podręczniki wydane głównie w XIX wieku. Zamieszczone w kolekcji teksty mają charakter interdyscyplinarny, obejmują nie tylko dziedzinę matematyki, ale również inne nauki ścisłe, przyrodnicze oraz logikę i filozofię. Matematyka jest stosowana we wszystkich dziedzinach nauki. Wiele spośród zdigitalizowanych egzemplarzy można zaliczyć do unikatowych, ze względu na znajdujące się na nich odręczne podpisy, dedykacje, notatki oraz pieczątki ich kolejnych właścicieli.
Znaczną część stanowią również dzieła zebrane wybranych autorów. Wydawnictwa tego typu publikowane są w podziale na poszczególne artykuły, wraz z przynależnym im opisem bibliograficznym. Ułatwia to szybsze dotarcie do konkretnego tytułu i pozwala uniknąć otwierania i przeszukiwania obszernego pliku z treścią wszystkich zebranych w dziele prac.
Wśród opublikowanych dokumentów znajdziemy teksty w języku polskim, łacińskim, niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim i włoskim.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (1)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji