Kolekcja

Czasopisma

Kolekcja obejmuje wydawnictwa ciągłe ze zbiorów Centralnej Biblioteki Matematycznej, wydane w XIX i XX wieku. Ze względu na okres wydania i interdyscyplinarny charakter niektórych tytułów, wśród zdigitalizowanych dokumentów znajdziemy treści nie tylko z zakresu samej matematyki, ale także innych nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, filozofii czy logiki.
Każdy tytuł został opublikowany w układzie hierarchicznym. Oznacza to, że poszczególne tomy podzielone są na zeszyty bądź numery, w obrębie których wydzielono poszczególne artykuły. Ułatwia to bezpośrednie dotarcie do konkretnej pracy, bez konieczności otwierania i przeszukiwania obszernego pliku z treścią całego tomu. Pośród już opublikowanych dokumentów z treścią, jak i zaplanowanych do publikacji czasopism, w kolekcji znajdują się tytuły wydane pod egidą Instytutu Matematycznego PAN, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a także tytuły wydawnictw obcych. Wśród artykułów znajdziemy publikacje polsko- i obcojęzyczne.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji