Kolekcja

Flory kopalne

Flory starsze od paleogenu (>65 mln lat) liczą 101 jednostek katalogowych, ponadto obejmują pojedyncze okazy z 22. stanowisk z Polski i świata (w sumie zbiór ten liczy ponad 6 tysięcy sztuk). Okazy przechowywane są w postaci: fragmentów skał, w których zachowane są części roślin, szlifów zmineralizowanych pni lub gałęzi, preparatów kutykularnych (głównie liści) oraz palinologicznych. Wśród zgromadzonych okazów na szczególną uwagę zasługują holotypy opisanych jako nowe dla nauki taksonów mezozoicznych, w tym nie tylko gatunków, ale też rodzajów. Zbiór flor paleogenu i neogenu (65 mln – 2,6 mln lat) jest bogaty w owoce i nasiona oraz okazy w postaci skał z odciskami lub uwęglonymi częściami roślin, preparaty całych liści i innych fragmentów roślin oraz preparaty kutykul. Flory czwartorzędowe (<2,6 mln lat) to głównie owoce i nasiona, ale również liście, łuski nasienne i szyszki oraz fragmenty drewna.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji