Kolekcja

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Kolekcje IPPT PAN obejmują wyselekcjonowane ze zbiorów bibliotecznych Instytutu manuskrypty, wydawnictwa seryjne i wydawnictwa zwarte. W bibliotece RCIN zamieszczone zostały w wersji cyfrowej publikacje pracowników naukowo-badawczych IPPT PAN. Wśród zaprezentowanych zdigitalizowanych publikacji czytelnicy znajdą monografie naukowe, podręczniki akademickie, materiały konferencyjne, wydawnictwa okolicznościowe oraz czasopisma opublikowane w wydawnictwie IPPT PAN. W zakresie prezentowanej tematyki kolekcje IPPT PAN w bibliotece cyfrowej RCIN są odzwierciedleniem interdyscyplinarnego charakteru zbiorów Biblioteki IPPT PAN. Biblioteka im. Wojciecha Nowackiego w IPPT PAN gromadzi zbiory naukowe w postaci renomowanych publikacji z zakresu nauk technicznych, inżynieryjnych, informatycznych, biologicznych i medycznych, na które składają się dysertacje naukowe, opublikowane wyniki badań laboratoryjnych oraz recenzowane książki i artykuły naukowe. Oferta publikacji IPPT PAN, udostępnionych w bibliotece cyfrowej RCIN, również skierowana została do przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (3)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji