Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Zbiór prof. B. Pawłowskiego

Profesor Bogumił Pawłowski (1898–1971) był jednym z największych polskich botaników XX wieku i zapalonym kolekcjonerem roślin, związanym zawodowo z ośrodkiem krakowskim (UJ i IB PAN). Opisał ponad 200 nowych dla nauki taksonów roślin naczyniowych, w tym kilkadziesiąt gatunków. Trwałym pomnikiem działalności prof. Pawłowskiego są jego zbiory zielnikowe, które obejmują głównie florę gór środkowej i południowej Europy. Po śmierci prof. Pawłowskiego jego osobista kolekcja, licząca ponad 30 tysięcy arkuszy, została przekazana przez jego żonę Stanisławę do zielnika Instytutu Botaniki im. W. Szafera w Krakowie, gdzie jest przechowywana jako zbiór wydzielony (hb. Pawłowski)

Wiele okazów zebranych przez prof. Pawłowskiego jest też wcielonych do zbioru głównego KRAM oraz do zielnika UJ (KRA).

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji