Kolekcja

Kolekcje biologiczne

W kolekcjach są gromadzone cyfrowe zdjęcia zakonserwowanych okazów organizmów (lub ich fragmentów): roślin, grzybów, zwierząt i mikroorganizmów, ze zbiorów naukowych partnerów projektu OZwRCIN. (Zbiory konkretnych instytucji można przeszukiwać też w ich kolekcjach własnych.)

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji