Kolekcja

Badania etnograficzne PAN w Mongolii

W kolekcji znajdują materiały fotograficzne, wykonane w latach 1965-1980 w Mongolii, podczas badań etnograficznych, które odbyły się w ramach umowy między Akademiami Nauk Polski i Mongolii. Był to najszerszy w historii powojennej Polski program badań etnograficznych poza Polską, a polscy badacze byli jednymi z niewielu zagranicznych etnologów prowadzących systematyczne badania na terenie Mongolii w warunkach zimnowojennych. Pomysłodawcą i inicjatorem badań był profesor Witold Dynowski, a członkami Danuta Markowska, Lech Mróz, Jacek Olędzki, Zofia Sokolewicz, Sławoj Szynkiewicz, Jerzy Wasilewski oraz Iwona Kabzińską-Stawarz. Badanie prowadzono we współpracy z mongolskimi naukowcami i konsultowano się ze słynnymi znawcami kultury ówczesnej Mongolii, takimi jak prof. B. Rinczen, B. Szirendew, D. Nawaan czy S. Badamchatan. W wyniku badań, obejmujących większość terytorium Mongolii, w szczególności jej centralną i zachodnią część (łącznie w 7 ajmakach, przemierzając ok. 30 tysięcy kilometrów), zebrano unikalną bazę danych o sytuacji społecznej, zwyczajach i praktykach społeczno-gospodarczych ludności pasterskiej Mongolii.
Kolekcja zawiera fotografie jednego z najbardziej aktywnych członków ekspedycji, profesora dr hab. Sławoja Szynkiewicza, wieloletniego pracownika Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, wybitnego znawcy kultury mongolskiej. Zbiór ten dokumentuje życie codzienne pasterzy mongolskich w drugiej połowie XX wieku. Ze szczególną uwagą przedstawione zostały tematy takie jak domostwo, funkcjonalna organizacja życia rodzinnego, rytualne władanie otaczającą przestrzenią, status człowieka jako element hierarchicznej kompozycji relacji międzyludzkich oraz jego zewnętrzne atrybuty, prace gospodarcze, pozycja kobiety i jej symboliczne wyróżnienie, ceremonializacja życia rodzinnego, biesiada i społeczne uznanie prestiżu czy rytualizacja świąt dorocznych. Opatrzone bogatym komentarzem zdjęcia stanowią swego rodzaju podsumowanie wyników pracy ekspedycyjnej, przedstawionej z perspektywy po ponad 50 latach. Jest to też forma narracji autoetnograficznej, wspomagana notatkami, raportami i publikacjami z tamtych czasów, uzupełniona późniejszymi spostrzeżeniami i refleksjami Autora.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji