Kolekcja

Książki

Kolekcję książek tworzą tytuły opublikowane w wydawnictwie IPPT PAN na przestrzeni blisko 70 lat działalności Instytutu. Podstawowym zasobem w tej kolekcji są wydawnictwa seryjne – wśród nich „Prace IPPT”, jak również materiały pokonferencyjne z konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym, zorganizowanych przez IPPT PAN. W kolekcji tej udostępniamy również monografie autorów związanych z naszym Instytutem. Dzielimy się tutaj również historią naszego Instytutu, prezentując wydawnictwa okolicznościowe.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (3)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji