Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Nauki przyrodnicze

Zgromadzone na platformie RCIN dane kolekcji przyrodniczych obejmują zbiory bardzo różnorodne zarówno pod względem taksonomicznym, jak i typu prezentowanych obiektów. Znajdziemy tu bogatą reprezentację zielników roślin naczyniowych czy mszaków, ale także innych grup zaliczanych niegdyś do świata roślinnego, jak: glonów, porostów, grzybów i śluzowców. Bardzo licznie prezentujemy kolekcje współczesnych owadów: motyli, muchówek, chrząszczy i skoczogonków. Wyjątkową pozycję zajmują wielotysięczne zbiory ornitologiczne (jaja ptaków), a także teriologiczne (czaszki ssaków). Jednocześnie warto podkreślić obecność kolekcji paleobiologicznych, wśród których szczególne miejsce zajmują skamieniałości krabów, a do unikatowych należą z pewnością okazy organizmów zatopionych w bursztynie.
Zdigitalizowane obiekty przedstawiamy w formie fotografii okazów oraz towarzyszących im danych, głównie na temat przynależności systematycznej oraz czasu i miejsca zbioru. Ze względu na szerokie spektrum systematyczne zbiorów, a co za tym idzie i ich rozmiarów, zastosowano różne techniki obrazowania. Obok cyfrowych obrazów roślin naczyniowych czy większych zwierząt, prezentujemy tu także makrofotografie i mikrografie wykonane z wykorzystaniem mikroskopów, które pozwalają na obserwację organizmów lub ich fragmentów o niewielkich rozmiarach w odpowiednim powiększeniu, co pozwala uwidocznić cechy ich budowy.
Osobny dział wśród kolekcji przyrodniczych zajmują dane badawcze, mające swe źródło np. w długoterminowych obserwacjach klimatu czy w doświadczeniach i obserwacjach z obszaru nauk leśnych. Zainteresować mogą także fotografie roślin oraz rysunki botaniczne wykonywane tradycyjnymi technikami.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (7)

Obiekty Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji