Projekty RCIN i OZwRCIN

Kolekcja

Archiwalia

Kolekcja zawiera zbiór różnorodnych archiwaliów zgromadzonych w instytucjach naukowych tworzących Platformę RCIN. Są to często bardzo cenne i niepowtarzalne materiały źródłowe, ilustrujące działalność naukowa oraz różne aspekty dziejów nauki i kultury. Możemy tu znaleźć materiały, które dokumentują wieloletnią działalność Instytutów oraz ich pracowników. Są to m. in. sprawozdania z działalności, materiały z organizowanych przez Instytuty konferencji, gromadzone w archiwach spuścizny po znanych naukowcach, materiały z wystaw, konkursów i spotkań oraz katalogi, foldery czy plakaty. Gromadzone przez lata materiały ze spuścizn to często nigdzie nie publikowane fotografie indywidualne badaczy oraz zdjęcia grupowe wykonane podczas wydarzeń naukowych. To także materiały dokumentujące pracę naukowców w trakcie prowadzonych prac terenowych i podróży służbowych oraz w trakcie mniej formalnych spotkań jak np. wycieczki. Wśród tych materiałów można też znaleźć dane o charakterze naukowym w formie zapisków, notatek, zdjęć, wykresów wykonanych przez znanych naukowców w trakcie prowadzonych przez nich badań terenowych, np. Ludwika Sawickiego. Są to też często bardzo cenne i niepowtarzalne materiały źródłowe do dziejów nauki, kultury i historii ziem polskich.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji