Kolekcja

Czasopisma

Kolekcja zawiera cyfrowe wersje czasopism z zasobów Biblioteki Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.
Są to publikacje głównie z dziedziny zoologii ze szczególnym uwzględnieniem ornitologii, systematyki i zoogeografii bezkręgowców, nematologii oraz ekologii.
Wśród udostępnionych pozycji znajdują zarówno starsze jak i nowsze wydawnictwa.
W kolekcji Czasopisma znajdują m.in. takie tytuły jak: Bartnik Postępowy, pismo poświęcone pszczelarstwu i ogrodnictwu ; Ekologia Polska i Wiadomości Ekologiczne ; Kalendarz Myśliwski ; Obrońca Zwierząt: organ Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ; Opieka nad Zwierzętami: rocznik Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami we Lwowie na rok 1929 ; Pasiecznik Wzorowy ; Pszczelarz Polski: Sad i Pasieka ; Pszczelarz Polski i Ogród: niezależny ilustrowany miesięcznik z działem "Młody Pszczelarz i Ogrodnik" ; Procrustomachia ; Wiadomości z Nauk Przyrodzonych (1880-1882).
Wszystkie wydawnictwa zostały udostępnione chronologicznie oraz hierarchicznie z podziałem na tomy, zeszyt i artykuły.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

OBIEKTY ostatnio dodane

Obiekty

Ostatnio najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji