Title:

Woysko Serdecznych Noworekrutowanych Na Większą Chwałe Boską Affektow, Pod kommendą Jasnie Oswieconego Xiązęcia de Primis Principibus bo Michała, w ktorego Jmieniu Bog całey Oyczyzny Honor, Sławę y całość konserwuie, bo Serwacego Korybuta Wisniowieckiego Woiewody Wilenskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego Hetmana [...] idące [...]

Subtitle:

Wojsko serdecznych nowo rekrutowanych na większą chwałę boską afektow

Creator:

Falęcki, Hieronim.

Contributor:

Wiśniowiecki, Michał Serwacy (1680–1744) : Adr. ded. ; Wiśniowiecka, Tekla Róża (1703–1747) : Adr. ded. ; Wiśniowiecki, Janusz Antoni (1678–1741) : Adr. ded.

Publisher:

Drukarnia Bazylianów (Poczajów)

Place of publishing:

[Poczajów]

Date issued/created:

1739 [i.e. post 20 II 1740]

Description:

Aut. podpisany imieniem zakonnym pod ded. dla Tekli Róży Wiśniowieckiej ; Tyt. na k. recto i verso ; Ed. A: na k. tyt. v. winietka składająca się z ornamentu roślinnego i figuralnego, strony liczbowane, na ostaniej k. v. brak winietki (rozróżnienie edycji wg opisu Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich umieszczonego w centaralnym katalogu poloników) ; Ostatnia Facultas dat.: Datum in Residentia Czarnokozienicensi Die 20 Mensis Febr. 1740 Anno (k. przed tekstem właściwym) ; Druk ozdobiony drzeworytowymi herbami Wiśniowieckich - Korybut i Radziwiłłów - Trąby ; Ded.: Augustum Poli Insigne Poloni : Naiaśnieyszy znak Nieba Polskiego Jaśnie Oświeconych Xiążąt Korybutow Wisniowieckich, Michała Serwacego Woiewody Wileńskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego Wielkiego Hetmana, Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Jana Kasztelana Krakowskiego ; Ded.: Konsystencya Woyska Pomienionego Noworekrutowanych przeciwko Bogu affektow W Serdecznych Dobrach Jasnie Oswieconey z [...] Xiąząt Radziwiłłow Xięzny Tekli Wisniowieckiey, Woiewodziny Wileńskiey Wielkiey, Wielkiego Xięstwa Litewskiego Hetmanowy / F. Hilarion a SSmo Sacramento Carmel. Discalceat ; [Ed. A] ; [22] k., 485 [i.e. 477], [1 cz.] s. : il. ; 4° ; Estr. XV-XVIII, 16, 163 ; Zapasko, 1349

Subject and Keywords:

Polish poetry - 18th c.

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Early printed book (1501-1800)

Format:

application/pdf

Source:

IBL PAN, call no. XVIII.2.14 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Public Domain

Terms of use:

Material outside of copyright protection. May be used without restrictions following from economic copyrights

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: