Object structure

Title:

Comparative investigation of the skeleton of the hyoid apparatus in Polish Insectivora and Rodentia; Badania porównawcze szkieletu aparatu gnykowego u krajowych Insectivora i Rodentia

Creator:

Romankowowa, A.

Place of publishing:

Białowieża

Date issued/created:

1962

Description:

W literaturze polskiej brak jest opracowania dotyczącego aparatu gnykowego u występujących w kraju owadożernych i gryzoni. W literaturze światowej pierwsze opracowania odnoszące się do tematu podali Cuvier (1835), Tullberg (1899). Prace Sprague (1941; 1942; 1943; 1944) dają porównawczy przegląd budowy aparatu gnykowego u gryzoni, owadożernych i nietoperzy fauny Północno-Amerykańskiej. W wyniku badań stwierdzono różnice w budowie poszczególnych elementów aparatu gnykowego u obu badanych rzędów ssaków polegające na sposobie wykształcenia poszczególnych elementów. Poszczególne rodziny, rodzaje i gatunki mają aparat gnykowy wykształcony w charakterystyczny, im tylko właściwy sposób. Składowa ilość elementów aparatu gnykowego właściwa jest dla rodzaju.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

comparative study ; hyoid apparatus ; Insectivora ; Rodentia ; skeleton

Relation:

Acta Theriologica

Volume:

6

Issue:

2

Start page:

11

End page:

31

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.4098/AT.arch.62-2

Source:

click here to follow the link

Language:

eng ; sum . pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: