Obiekt

Tytuł: Częstość występowania form 4S i 8S receptorów estrogenów i progestagenów w cytosolach raka sutka u kobiet

Abstrakt:

W pierwotnych rakach sutka kobiet zbadano zawartość i właściwości sedymentacyjne cytosolowych receptorów estrogenów (ER) i progestagenów (PR) posługując się metodami węglowo-dekstranową oraz ultrawirowaniem w gradiencie gęstości sacharozy w buforze o małej mocy jonowej. W większości zbadanych nowotworów receptory estrogenów lub progestagenów : występowały głównie w dwóch postaciach sedyclymentacyjnych, tj. 8S i 4S (00% i 05%) rzadziej wyłącznie u; postaci 4S f34% i 22%), a najrzadziej wyłącznie w postaci 8S (0% i 13%). W rakach, w których ER stwierdzono w postaciach 8S i 4S towarzyszący mu PR również częściej występował w dwóch postaciach. Globalne zawartości obydwu receptorów> w tej grupie nowotworów były przeciętnie duże (mediany dla ER — 63 fmoli/mg białka cytosolu, dla PR—91 /moli/mg b.c.). W grupie raków sutka, w których ER występował tylko w postaci 4S często współistniały znaczne ilości receptora progestagenów. Przeciętna zawartość obydwu receptorów w takich guzach, była raczej mula w stosunku dc- grupy raków z obydwoma postaciami ER, tj. 4S i 8S (mediana dla ER — 25 fmoli/mg białka cytosolu, a dla PR — 21 fmoli/mg b.c.). Wydaje się, że w rakach sutka, w których ER wykrywano wyłącznie w postaci 4S, współwystępowanie receptora progestagenów świadczy o zachowanej zdolności do odpowiedzi ich komórek na estrogen, co wyraża się syntezą receptora progestagenów ; The levels and the sedimentation properties of estrogen (ER) and progestin (PR) receptors cytosol using the charcoal-dextram method and ultracentrifugation in saccharose density gradient in a buffer of low ionic strength. In most studied neoplasms these receptors were present mainly in two sedimentation forms, i.e. 8S and (60% and 65%), less frequently only in the 4S form (34% and 22%), and least frequently only in the 8S gorm (6% and 13%).In cancrers with ER present in the forms 8S and 4S the acompanying PR were present more frequently also in two forms. The global values ogf both receptors in this group of neoplasms were usually high (median for ER-63 fmol/mg of cytosol protein, for PR-91fmol/mg). In the group of breast cancers wih ER present only in the 4S form high amounts of PR were usually found. The average levels of both, receptors in such tumours were rather small with respect to the group of cancers with both forms of ER that is 4S and 8S) median for ER-25 fmol/mg of cytosol protein and for PR-21 fmol/mg of cytosol protein). It seems that in breast cancers in which ER was found only in the 4S from coexistance of progestin receptors suggests presistence of the ability of tumour cells to respond to estrogen as reflected in progestin synthesis.

Czasopismo/Seria/cykl:

Nowotwory 1983

Tom:

33

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

27

Strona końc.:

33

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł ; Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:76824

Język:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

- ; Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitalizacja:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2019-07-31

Liczba wyświetleń treści obiektu:

14

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/100773

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji