Object

Title: Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku = Interdaily changes in atmospheric pressure in the zone of the Polish Baltic coast

Creator:

Koźmiński, Czesław (1932-) ; Michalska, Bożena

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 82 z. 1 (2010)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Bielec-Bąkowska Z., 2007, Występowanie głębokich niżów i silnych wyżów nad Polską (1971–2000), [w:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.), Wahania klimatu w różnych skalach, przestrzennych i czasowych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ, Kraków, s. 65–74.
2. Błażejczyk K., 1980, Próba oceny klimatu uzdrowiska metodą modelową, Przegląd Geograficzny, 52, 1, s. 115–125.
3. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
4. Błażejczyk K., Baranowski J., Pisarczyk S., Śmietanka M., 1998, Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalność mieszkańców Warszawy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 3, s. 145–151.
5. Bogucki J., Dąbrowska A., Tyczka S., Wnuk B., 1999, Biometeorologia turystyki i rekreacji, Seria: Podręczniki, 48, AWF, Poznań.
6. Boksa V.G., Boguckij B.V., 1980, Medicinskaja klimatologia i klimatoterapija, Izd. Zdorove, Kiev.
7. Falarz M. 1997, Ekstremalne wahania ciśnienia atmosferycznego w Krakowie na tle cyrkulacji atmosfery, [w:] Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i oceanograficzne. Materiały sympozjum jubileuszowego PTGeof., 12–14 listopad, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Warszawa, s. 32–37.
8. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
9. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa.
10. Kożuchowski K., 1995, Głębokie cyklony, antycyklony i cyrkulacja strefowa nad Europą (1960–1990), Przegląd Geofizyczny, 40, 3, s. 231–246.
11. Koźmiński C., Michalska B., 2005, Usłonecznienie w Polsce, AR w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
12. Parczewski W., 1962, Układy ciśnienia na poziomie morza w Polsce Środkowej, Przegląd Geofizyczny, 7(15), 2, s. 111–115.
13. Trepińska J., 2007, Ciśnienie atmosferyczne, [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, UJ, Kraków, s. 41–54.
14. Trepińska J., Piotrowicz K., Bąkowski R., Bolechała F., 2006, Pogoda a samobójstwa, Balneologia Polska, 1, s. 51–55.
15. Ustrnul Z., Czekierda D., 2000, Air pressure extreme during the instrumental observation period in Warsaw, [w:] B. Obrębska-Starkel (red.), Images of Weather of Climate, Prace Geograficzne, UJ, 108, s. 207–213.
16. Woś A., 1999, Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

82

Issue:

1

Start page:

73

End page:

84

Format:

File size 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:948 ; 0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2010.1.3

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information