Object

Title: The bladderworts, Utricularia sp. sp., are vanishing plants

Creator:

Kosiba, Piotr

Date issued/created:

1990

Resource type:

Tekst

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 61-62 ; ISSN 0009-6172

References:

Boyd E. C. 1968. Some aspects of aquatic plant ecology - Reservoir Fishery Resources. Symposium Athens, April 5-7, Athens, Georgia, Washington, D. C., Fish Soc.: 114-129.
Faliński J. B. 1976. Synantropizacja szaty roślinnej. Materiały Sympozjum w Krakowie, 8-10 maja. Phytocoenosis 5, (3/4): 161-396.
Jasiewicz A. 1981. Wykaz gatunków rzadkich i zagrożonych flory polskiej. Fragm. Flor. et Geobot. 27,3: 401-414.
Jasnowska J., Jasnowski M. 1977. Zagrożone gatunki flory torfowisk. Chrońmy Przyr. Ojcz. 33, 4: 5-14.
Jasnowski M. 1972. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. Phytocoenosis, 1, 3: 193-209.
Kolon K., Kosiba P. 1987. Zanikanie roślin wodnych z grupy makrohydrofitów w dolnośląskich akwenach. W pracy zbiorowej pod red. K. Mazurskiego: Stan ekologiczny Dolnego Śląska. Doln. Tow. Społ. Kult. ss. 209-226, Wrocław.
Kornaś J. 1970. Współczesne zmiany flory polskiej. Wszechświat z. 9: 229-234.
Marczonek H., Sarosiek J. 1969. Zagadnienia konstytucji ekologicznej roślin. Ekologia Polska, seria B, 15 (2): 161-166.
Mowszowicz J. 1973. Rosliny wodne krajowe. PWN, Łódź, ss. 451.
Wożakowska-Natkaniec H. 1988. Z ekologii makrohydrofitów w dolnym biegu Bystrzycy. W pracy zbiorowej pod red. J. Sarosieka. Acta Un. Wratisl. No 900, Prace Bot., 38: 35-54.
Studnićka M. 1984. Masożrave rostliny. Českoslov. Akademie Ved, Praha, ss. 149.
Winston R. D., Gorham P. R. 1979. Turions and dormancy states in Utricularia vulgaris. Can. J. of Bot. 57: 2740-2749.
Zarzycki K., Wojewoda W. (red.) 1986. Lista roślin wymierających i zagrożonych w Polsce. PWN, Warszawa.
Żukowski W. 1974. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Utricularia L. w Polsce. Bad. Fizj. nad Polską Zach., Pozn. Tow. Przyj. Nauk, seria B, 27: 189—217.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

46

Issue:

2-3

Start page:

57

End page:

62

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:84541

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

Nov 18, 2019

Number of object content hits:

6

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/102662

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information