Obiekt

Obiekt planowany

Tytuł: Forgotten History of Zespół do Badań Dziejów Szkła w Wielkopolsce(the Group for the Study of History of Glass in Greater Poland)

Twórca:

Kaczmarek, Jarmila E.

Data wydania/powstania:

2018

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Between History and Archaeology : papers in honour of Jacek Lech

Współtwórca:

Kowalska, Agata. Tł.

Wydawca:

Archaeopress Archaeology

Miejsce wydania:

Oxford; England

Opis:

il. ; 29 cm

Abstrakt:

A Polish historian of glass Jerzy Olczak, who worked in Poznan for many years, brought together a group of enthusiasts interested in this subject. In 1981, he founded the Group for the Study of the History of Glass in Greater Poland (Zespół do Badań Dziejów Szkła w Wielkopolsce) to carry out field research for verifying glassworks sites in the region. Under a different name, this group operates to this day

Bibliografia:

Dekówna, M. 2005. Rozwój metod badania znalezisk szkła w Polsce w latach 1930–2000, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 29, 3–40 ; Kaczmarek, J. 1983. Romańskie płytki posadzkowe z Trzemeszna, woj. Bydgoszcz, Fontes Archaeologici Posnanienses 32, 83–87 ; Kaczmarek, J. 1996. Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720–1958), Poznań ; Kronika 1975. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za lata akademickie 1969/70–1971/72 za rektoratu prof. dra Czesława Łuczaka, Poznań ; Markiewicz, M. and Nawracki, M. 2000. Wykaz publikacji naukowych prof. dr. hab. Jerzego Olczaka, Archaeologia Historica Polona 8, 17–31 ; Mucha, M. 1979. Badania archeologiczne na terenie nowożytnej huty szkła w miejscowości Bukowe, Rocznik Koniński 7, 181–199 ; Mucha, M. 1984. Archeologiczna weryfikacja nowożytnych hut szkła na terenie Wielkopolski południowo-wschodniej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 10 83–118 ; Olczak, J. 1968. Wytwórczość szklarska na terenie Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno technologiczne, Wrocław ; Olczak, J. 1984. Archeologia w badaniach nad średniowiecznym i nowożytnym hutnictwem szkła w Polsce, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia 10, 51–64 ; Przewoźna-Armon, K. 2000. Profesor Jerzy Olczak, Archaeologia Historica Polona 8, 11–16 ; Stolpiak, B. 1982. Ogólnopolska konferencja historyków szkła, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 1982 (1), 159–160 ; Stolpiak, B. 1984a. Metoda archeologicznych badań powierzchniowych nowożytnych hut szkła, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeolgia 10, 65–82 ; Stolpiak, B. 1984b. Rozwój prahistorii polskiej w okresie 20-lecia międzywojennego. Część I: 1918–1928, Poznań ; Stolpiak, B. 2009. Profesor Jerzy Olczak (31 VII 1929–11 V 2007), Folia Praehistorica Posnaniensia 15, 457–459 ; Sulimierski, F., Chlebowski, B. and Walewski, W. (eds). 1880–1914. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich I–XV, Warszawa ; Turno, A. 1989. Romische und frühbyzantinische Gläser aus Novae in Bulgarien, Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte 22, 163–170

Strona pocz.:

491

Strona końc.:

502

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji