Object

Title: Grupy dźwiękowe polskie tart i cir(z)ć jako odpowiedniki starobułgarskiej tr''t, oraz ich doniosłość dla odbudowy wokalizmu prasłowiańskiego i praindoeuropejskiego

This page uses 'cookies'. More information