Object structure

Title:

Stary Rynek w Bydgoszczy w świetle źródeł ikonograficznych i kartograficznych (XVII–trzecia ćwierć XIX wieku)

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 67 Nr 1 ; The Old Market Square of Bydgoszcz in the light of iconographic and cartographic sources (from the 17th to the third quarter of the 19th c.)

Creator:

Pasieta, Aleksandra

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

ill., 24 cm

Subject and Keywords:

Bydgoszcz ; Old Market Square ; iconography ; cartography ; 17th–19th centuries

References:

Aus dem Posener. 1911. „Aus dem Posener Lande. Monatsblätter für Heimatkunde”, R. VI ; Aus dem Posener. 1912. „Aus dem Posener Lande. Monatsblätter für Heimatkunde”, R. VII ; Banach Wojciech. 2001. Czas odnaleziony. Bydgoszcz na dawnych pocztówkach (1894-1945),Bydgoszcz ; Chojnacka Barbara. 1996. Widoki Bydgoszczy, Bydgoszcz ; Frycz Jerzy. 1956. Plany i ikonografia miasta Bydgoszczy, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 18, nr 4, s. 507–508 ; Gardiewski Carl. 1889. Adressbuch nebst allgemeinem Geschäfts — Anzeiger von Bromberg und dessen Vororten auf das Jahr 1890 auf Grund amtlicher und privater Unterlagen, Bromberg ; Heyduk Bronisław. 1971. Dahlberg w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów „Potopu” 1656–1657, Wrocław ; Historia. 1991. Historia Bydgoszczy, t. I: do roku 1920, red. M. Biskup, Warszawa-Poznań ; Historia. 1999. Historia Bydgoszczy, t. II, cz. 1: 1920–1939, red. M. Biskup, Bydgoszcz ; Historia. 2004. Historia Bydgoszczy, t. II, cz. 2: 1939–1945, red. M. Biskup, Bydgoszcz ; Hojka Zdzisław. 1992. Bydgoszcz na starej fotografii, cz. 1, Bydgoszcz ; Hojka Zdzisław. 1993. Bydgoszcz na starej fotografii, cz. 2, Bydgoszcz ; Hojka Zdzisław. 1994. Bydgoszcz na starej fotografii, cz. 3, Bydgoszcz ; Hojka Zdzisław. 2002. Dawna Bydgoszcz w fotografii, Bydgoszcz ; Kabaciński Ryszard, Kotowski Wojciech, Wojciak Jerzy. 1980. Bydgoszcz. Zarys dziejów, Bydgoszcz ; Koch L. 1882. Wohnungs — Anzeiger nebst Adress- und Geschäfts- Handbuch für Bromberg und Umgebung auf das Jahr 1882, Bromberg ; Łbik Lech. 1998. Widok i plan Bydgoszczy z czasów szwedzkiego potopu, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 3, s. 17–25 ; Łbik Lech. 2012. Ratusz i zabudowa śródrynkowa z czasów staropolskich w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska”, t. 32, s. 51–73 ; Łosiowie Jolanta i Józef. 1998. Szesnastowieczny ratusz bydgoski w świetle badań archeologicznych, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 3, s. 11–16 ; Nowakowski Tomasz. 2005. Lokacja i układ urbanistyczny Bydgoszczy na tle przemian gospodarczych w XIV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LIII, nr 1, s. 17–34 ; Ohlhoff Gerhard, Samel Wilfried. 1979. Bromberg in alten Ansichtskarten, Frankfurt am Main ; Pastuszewski Stefan. 1991. Kościół pod wezwaniem św. Krzyża (później św. Ignacego Loyoli) w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska”, t. 11 (1989), s. 195–220 ; Piękna. 2006. Piękna stara Bydgoszcz (tom I z serii Bydgoszcz miasto na Kujawach), red. J. Derenda, Bydgoszcz ; Posadzy Wiesław. 1957. Bydgoszcz, [w:] Studia z historii budowy miast polskich, „Prace Instytutu Urbanistyki i Architektury”, R. VI, z. 2/17, s. 81–120 ; Raszewski Zbigniew. 1994. Pamiętnik gapia. Bydgoszcz jaką pamiętam z lat 1930–1945, Bydgoszcz ; Rogalski Bogumił. 1997. Recenzja albumu pt. „Widoki Bydgoszczy”, „Kronika Bydgoska”, t. 18 (1996), s. 332–345 ; Romaniuk Marek. 2002. Pomnik króla Fryderyka II Wielkiego w Bydgoszczy, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, z. 5, s. 31–36 ; Tomkiewicz Władysław. 1962. Weduty polskie z albumu J. R. Storna, „Rocznik Historii Sztuki”, t. 3, s. 262–288 ; Wende Oswald. 1864. Wohnungs — Anzeiger und Adreßbuch für die Stadt und den Polizeibezirk Bromberg auf das Jahr 1864 unter Benutzung der amtlichen Materialien, Bromberg ; Zyglewski Zbigniew. 1995. Dwa najstarsze plany Bydgoszczy z roku 1657, „Kronika Bydgoska”, t. 16 (1994), s. 120–130 ; Żernicki Józef. 1926. Ilustrowany przewodnik po wielkiej Bydgoszczy i okolicy, Bydgoszcz

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

67

Issue:

1

Start page:

73

End page:

92

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM67.2019.005

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: