Object

Title: Poezja i pamięć: odzyskanie niepodległości, bohaterowie i święta narodowe w twórczości środowiska poetyckiego 2 Korpusu Polskiego

Creator:

Chłap-Nowakowa, Justyna (1965- )

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 2 (2019)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 45-66 ; Summary in Polish and English ; 23 cm

Abstract:

Patriotic poetry referring to history indicates the relationship between events from the past and the present, and at the same time interprets them. This role was fulfilled by the literary works of the poetic group formed within the Second Polish Corps during World War II and the first post-war years. The group took up topics based on the war experiences of the of poets, such as exile, wandering and soldiery life, inscribing them into the literary tradition and experiences of earlier generations fighting for independence.

References:

Chłap-Nowakowa J., Drogi tułacze, drogi pielgrzymie. O życiu i poezji Mieczysława Bednarza SI, w: Literatura – kultura religijna – polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, red. K. Koehler, W. Kudyba, J. Sikora, Warszawa 2015, s. 181–196. ; Chłap-Nowakowa J., Sybir, Bliski Wschód, Monte Cassino. Środowisko poetyckie 2. Korpusu i jego twórczość, Kraków 2004. ; Chłap-Nowakowa J., Włoskie rozdroża: początki emigracji, czyli o „sile fatalnej” poezji, w: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, 15–17 V 2007, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2009, s. 599–629. ; Cisek A.M., Nieludzka ziemia w oczach dziecka, Kraków 2000. ; Czekaj K., Karol Lilienfeld-Krzewski (1893–1944). Biografia, Warszawa 2008. ; Generał Anders w poezji, oprac. A.K. Kunert, Halinów 2007. ; Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, t. I, red. T. Terlecki, Londyn 1964. ; Nawrot E., Leopold Pobóg-Kielanowski. Nota biograficzna, „Pamiętnik Teatralny” 1988, z. 1–2, s. 53–58. ; Pachoński J., Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755–1818, Warszawa 1981. ; Patek A., Czesi pochowani w polskiej kwaterze cmentarza katolickiego w Jerozolimie, „Studia Historyczne” R. LVI, 2013, nr 1 (221), s. 50–51. ; Prządka E., Raz jeszcze o pomniku Józefa Piłsudskiego w Rzymie, „Polonia Włoska” 2016, nr 3–4 (81–82), s. 28. ; Rola-Bruni A., Rzym: Polacy na wygnaniu do Królowej Korony Polskiej, „Nasz Świat. Dwutygodnik dla Polaków we Włoszech”, 22 V 2018, https://naszswiat.it/historia/polacy-na-wygnaniu-do-krolowej-korony-polskiej/2/ (dostęp: 15 I 2019).

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

2

Start page:

45

End page:

66

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:81745 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.2.03

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ;

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information