Object structure

Title:

XXXVIII - 25 : podolʹsk. i bessarabskoj gub. : âmpolʹsk., olʹgopololʹsk. i soroksk. uězd.

Subtitle:

Novaâ topografičeskaâ karta Zapadnoj Rossii 1:84 000. XXXVIII - 25

Creator:

Serdûk. Redaktor ; Rosja. Armiâ. Glavnyj štab. Litografìâ kartografičeskago zavedenìâ. Wydawca

Publisher:

Litografìâ Kartografičeskago Zavideìâ Voenno-Topografičeskago Otdʹʺla

Place of publishing:

Pietrograd

Date issued/created:

druk 1915

Description:

Skala 1: 84 000 ; 1 mapa : kolorowa ; 35x42 cm, na arkuszu 40x45 cm ; Na arkuszu zapis: Pečatano v XII -1915 g., Izdanìe Voen.-Top. Otdʹʺla Gener. Štaba ; Południk zerowy Pułkowo

Subject and Keywords:

Zabór rosyjski -- 1870-1914 -- mapy [KABA] ; Dzigìvka (Ukraina ; region) -- mapy [KABA] ; Mapy topograficzne -- 1900-1945 [KABA] ; Mapy wojskowe -- 1900-1945 [KABA]

Relation:

Novaâ topografičeskaâ karta Zapadnoj Rossii 1:84 000

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Mapa

Format:

application/octet-stream

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. PTG C.22/258 ; click here to follow the link

Language:

rus

Coverage:

(E 28°04'-E 28°31'/N 48°30'-N 48°15') OpenStreetMap

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: