Obiekt

Brak tytułu

Typ zasobu:

Fotografia naukowa

Opis obiektu:

Zdjęcie z serii: Koczowanie ; Przekoczowanie polega na objęciu w użytkowanie kompleksu kilku pastwisk sezonowych lub jednego tylko pastwiska o wyspecjalizowanej trawie (to ostatnie dotyczy jesieni oraz zimy). Ze względu na ich specyfikę są one zwykle położone daleko od poprzednio zamieszkanych i narzucają konieczność przemieszczenia całego dobytku. Zmiana pastwisk sezonowych odbywa się o każdej porze, a bywa że kilkakrotnie w jednym sezonie. W stepie środkowej Mongolii ich liczba jest ograniczona, minimalna na żyznych terenach changajskich i bardzo wzrasta na terenach gobijskich, gdzie taka zmiana następuje co najmniej kilkadziesiąt razy w roku. Skoro koczowanie polega na przeniesieniu siedliska, wymaga ono transportu inwentarza, które tradycyjnie odbywa się przy użyciu wielbłądów i coraz częściej ciężarówkami. Przesiedlenie na bliskie koczowisko może odbywać się etapami i nazywamy je tu fragmentarycznym

Kierownik badań/ Twórca kolekcji:

Dynowski, Witold

Czasopismo/Seria/cykl:

Badania etnograficzne PAN w Mongolii ; Seria: Koczowanie

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji