Object

Planned object

Title: Barbastelle Barbastella barbastellus in the Biebrza Valley

Creator:

Lesiński, Grzegorz

Date issued/created:

1994

Resource Type:

Article

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 56-57 ; ISSN 0009-6172

References:

Bernard R. 1990. Nowe dane o wystepowaniu mopka w Polsce. Wszechświat 91, 12: 259. ; Bernard R., Jurczyszyn M., Urbańczyk Z. 1990. Zimowy spis nietoperzy w Polsce zachodniej w roku 1990. Lubuski Przegl. Przyr. 1: 3-8. ; Gólski Z. 1992. Zimowanie nietoperzy w Świeciu. Lubuski Przegl. Przyr. 3, 4: 29-30. ; Gólski Z., Urbańczyk Z. 1992. O ochronę zimowiska nietoperzy w Kostrzynie nad Odrą. Lubuski Przegl. Przyr. 3, 4: 25-28. ; Kasprzyk K., Fuszara E. 1992. Nowe stanowiska mopka, Barbastella barbastellus (Schreber, 1774) w północno-wschodniej Polsce. Przegl. Zool. 36, 1-4: 193-197. ; Lesiński G. 1983. Nietoperze jaskiń Wyżyny Wieluńskiej. Prz. zool. 27, 4: 465-478. ; Lesiński G. 1986. Ecology of bats hibernating underground in central Poland. Acta theriol. 31, 37: 507-521. ; Lesiński G. 1988. Skład gatunkowy i liczebność nietoperzy w modlińskich fortach w ciągu roku. Prz. Zool. 32, 4: 83-95. ; Niezabitowski M. 1993. Nowe stanowisko mopka Barbastella barbastellus na Pomorzu Zachodnim . Wszechświat 94, 7-8: 198. ; Ruprecht A. L. 1983. Barbastella barbastellus (Schreber, 1774). W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce red. Z. Pucek, J. Raczyński. PWN, Warszawa. ; Ruprecht A., Tarczyński S. 1965. Nowe stanowiska Myotis myotis (Borkhausen, 1797) w północnej Polsce. Acta Theriol. 10: 221-224. ; Tarczyński S. 1993. W twierdzy Grudziądz zimują nietoperze. Wszechświat 94, 7-8: 198. ; Urbańczyk Z. 1991. Rezerwat Nietoperek. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

50

Issue:

2

Start page:

52

End page:

57

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information