Object structure

Title:

Przyczynek do znajomości fauny Halticinów (Coleoptera) południowo-wschodniej Polski = Beitrag zur Kenntnis der Halticinen (Coleoptera) des südöstlichen Polens

Creator:

Kuntze, Roman Marian (1902–1944)

Publisher:

Nakładem Muzeum im. Dzieduszyckich

Place of publishing:

Lwów

Date issued/created:

1928

Description:

"Odbitka z Rozpraw i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich. T.X. Rok 1924-7. (Acta Musaei Dzieduszyckiani, V. X.)" ; 20 s. : 24 cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

chrząszcze (Coleoptera), zoogeografia, ekologia, nowe gatunki, okolice Lwowa, Polska;

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/363 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: