Object structure
Title:

O przemianie materji u płazów w stanie głodu = Sur le métabolisme chimique chez les Amphibiens à l'état de jeûne

Creator:

Librachówna, Stefania (?-ok.1929)

Publisher:

Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych

Place of publishing:

Lwów

Date issued/created:

1923

Description:

"Prace Zakładu Fizjologji Instytutu im. M. Nenckiego (Towarzystwo Naukowe Warszawskie). Tom I (1922) Nr 13 ; Travaux du Laboratoire de Physiologie de l'Institut M. Nencki (Société des Sciences de Varsovie). Tome I (1922) Nr 13"

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Płazy - typy przemiany materii - białkowa - tłuszczowa - zużycie tlenu - produkcja ciepła

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/388 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: