Object structure
Title:

The method of elaborating the Nature Conservation Plan for Kampinos National Park (central Poland)

Creator:

Chmielewski, Tadeusz J.

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1996

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 55-56 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Kampinos National Park

References:

Andrzejewski R. 1983. W poszukiwaniu teorii fizjocenozy. Wiad. Ekol. 29 (2): 93—125.
Chmielewski T. J. 1986. Analiza stosunków ekologicznych jako wstępny etap planowania zagospodarowania przestrzennego parków krajobrazowych. Człowiek i Środowisko 10 (3): 325—349.
Chmielewski T. J. 1987. Metodyczne problemy delimitacji obszarów chronionych (na przykładzie Zachodniopoleskiego Parku Narodowego). Człowiek i Środowisko 11 (4): 527—556.
Chmielewski T. J. 1988. O strefowo-pasmowo-węzłowej strukturze układów ponadekosystemowych. Wiad. Ekol. 35 (2): 165—185.
Chmielewski T. J. 1990. Parki krajobrazowe w Polsce: Metody delimitacji i zasady zagospodarowania przestrzennego. CPBP 04.10, t. 59, SGGW-AR, Warszawa, ss. 228.
Chmielewski T. J. 1992. Próba modelowania funkcjonowania fizjocenozy jako dynamicznego układu poliekosystemowego. W: Funkcjonowanie i waloryzacja krajobrazu (red. Chmielewski T. J., Richling A., Wojciechowski K.). Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej 21—22 listopada 1991 roku w Lublinie. Pol. Tow. Geogr., Lub. Tow. Nauk., TWWP, IGPiK, PKE, Lublin: 25—38.
Chmielewski T. J. 1994a. Zasady sporządzania planów ochrony parków krajobrazowych. W: Rola człowieka w ochronie i kształtowaniu środowiska na terenie parku krajobrazowego., Konferencja naukowo-szkoleniowa, Łąck, 26—27 maja 1994 r., s. 27—42. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Łąck.
Chmielewski T. J. 1994b. Ekologiczne, społeczne i gospodarcze problemy funkcjonowania Kampinoskiego Parku Narodowego. Kosmos 43 (1): 129—146.
Chmielewski T. J., Richling A., Wojciechowski K. (red.) 1992. Funkcjonowanie i waloryzacja krajobrazu. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej 21—22 listopada 1991 roku w Lublinie. Pol. Tow. Geogr., Lub. Tow. Nauk., TWWP, IGPiK, PKE, Lublin, ss. 126.
Chmielewski T. J. (red.) 1994. Plany ochrony parków narodowych. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa, ss. 230.
Chmielewski T. J., Solon J. 1996. Interative approach for delimitation of complex spatial units useful for planning landscape protection and management. The Kampinos National Park case study. IALE 1995 Congress: „The Future of our Landscapes”, Centre National de la Recherche Scientifique, Toulouse, France (w druku).
Chmielewski T. J., Korpeta J., Olenderek H. 1996. Zmiany struktury ekologicznej krajobrazu Kampinoskiego Parku Narodowego w ostatnich 40 latach. Parki Nar. i Rez. Przyr. (w druku).
Forman R. T. T., Gordon M. 1986. Landscape ecology. J. Wiley and Sons. New York, ss. 324.
Naveh Z., Lieberman S. V. 1984. Landscape ecology: Theory and application. Springer Verlag, New York, Tokyo, ss. 376.
Pająk B. 1984. Kryteria i zasady wyznaczania granic parków narodowych. Biuletyn IKŚ 3/4: 40.
Richling A. 1992. Kompleksowa geografia fizyczna. PWN, Warszawa, ss. 264.
Richling A., Solon J. 1994. Ekologia krajobrazu. PWN, Warszawa, ss. 225.
Solon J. 1983. The local complex of phytocenoses out the vegetation landscape – fundamental units of the spatial organization of the vegetation above the phytocenose level. Acta Botanica Acad. Sci. Hungaricae 29, 1—4.
Solon J. 1988. Local complexes of phytocenoses in vegetation landscape in the vicinity of the Wigry Lake (NE Poland). Documents phytosociologiques, N. S., vol. XI, Camberino.
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku (Dz.U. Nr 114, poz. 492; z późn. zm.).

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

52

Issue:

2

Start page:

30

End page:

56

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: