RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Miocene deposits of Wyżyna Małopolska (SE Poland) - what should be conserved

Creator:

Gonera, Małgorzata

Date issued/created:

1997

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; bibliografia na stronie 127 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Alexandrowicz Z., Kućmierz A., Urban J., Otęska-Budzyn J. 1992. Waloryzacja przyrody nieożywionej obszarów i obiektów chronionych w Polsce. Pań. Inst. Geol., Warszawa.
Areń B. 1962. Miocen Roztocza Lubelskiego pomiędzy Sanną i Tanwią. Prace Inst. Geol. 30, 3: 5—77.
Bielecka M. 1967. Trzeciorzęd południowo-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Biul. Inst. Geol. 206: 115—197.
Gonera M. 1992. Ochrona stanowisk paleontologiczno-stratygraficznych miocenu zapadliska przedkarpackiego (Kotlina Sandomierska, Wyżyna Małopolska). Chrońmy Przyr. Ojcz. 48, 4: 5—15.
Kontkiewicz S. 1881. Sprawozdanie z badań geologicznych dokonanych w pd. części guberni kieleckiej. Pam. Fizjogr., Warszawa.
Kowalewski K. 1958. Stratygrafia miocenu południowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem południowego obszaru Gór Świętokrzyskich. Kwart Geol. 1: 3—34.
Kozłowski S. 1961. Aktualne zagadnienia ochrony przyrody Roztocza w świetle badań geologiczno-surowcowych. Ochr. Przyr. 27: 253—272.
Krach W. 1947. Miocen okolic Miechowa. Stratygrafia i paleontologia. Biul. Inst. Geol. 43: ss. 99.
Musiał T. 1987. Miocen Roztocza (Polska południowo-wschodnia). Prace Wydz. Geol. UW 31: ss. 149.
Ney R. 1969. Miocen południowego Roztocza między Horyńcem a Łówcza i przyległego obszaru zapadliska przedkarpackiego. Prace Geol. PAN 60: ss. 111.
Pawłowska K. 1965. Syntetyczny opis litostratygraficzny miocenu na obszarze między Chmielnikiem i Tarnobrzegiem. Przewodnik 38 Zjazdu Pol. Tow. Geol., Tarnobrzeg: 21—39.
Radwański A. 1969. Transgresja dolnego tartanu na południowych stokach Gór Świętokrzyskich (strefa zatok i ich przedpole). Acta Geol. Polon. 19, 1: ss. 206.
Rutkowski J. 1976. Detrytyczne osady sarmatu na południowym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Prace Geol. PAN 100: ss. 71.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

53

Issue:

4

Start page:

122

End page:

127

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:113200

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 4, 2020

In our library since:

Feb 14, 2020

Number of object content hits:

48

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/108120

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information