Object structure

Title:

Zróżnicowanie przestrzenne roślinności obszarów zalewowych strefy ujścia rzeki Warty do zbiornika Jeziorsko = Spatial differentiation in floodplain vegetation as exemplified by the Warta’s inflow into Jeziorsko Reservoir

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 91 z. 3 (2019)

Creator:

Wojterska, Maria. Autor https://orcid.org/0000-0002-7774-1419 - ; Ratyńska, Halina. Autor

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

plant communities ; flora ; transects ; vegetation maps ; Jeziorsko reservoir ; central Poland

Abstract:

The aim of our work to describe the plant cover in the area of the river Warta’s inflow and discharge into the Reservoir. To the above end, field studies were conducted along 6 transects (10 m wide and 513 to 2416 m long, depending on the influence of surface waters) intended to reveal abrasive, accumulative and stabilised impacts of water. Różnorodność roślinności i dynamika procesów sukcesyjnych związanych z aktywnością wód powierzchniowych wskazuje na potrzebę dla ochrony prawnej nie tylko ptaków, ale także siedlisk. Obszar ten dobrze ilustruje zjawiska związane z działalnością dużej rzeki, z różnorodnością roślinności kolejno seria tego rodzaju, której nie można już znaleźć pod tamą Reservoir.

References:

Bachta E., Jasiński M., Lasota-Foksowicz W., Łuczak S., Majewska H., Marcinkowski Z., Masłoń D., Matysiak J., Mrówczyński M., Nalewajski R., Obst A., Sikora B., Szymanderski R., 1975, Ocena jakościowa trwałych użytków zielonych okolic Jeziorska, [w:] Jeziorsko 74, Prace Interdyscyplinarnego Obozu Naukowego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań, s. 7-16. ; Czerwona Lista IUCN, 2019, IUCN, www.iucnredlist.org https://www.iucnredlist.org/(13.03.2019). ; Dysarz T., Wicher-Dysarz J., 2011, Application of hydrodynamic simulation and frequency analysis for assessment of sediment deposition and vegetation impacts on floodplain inundation, Polish Journal of Environmental Studies, 20, 6, s. 1441-1451.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

91

Issue:

3

Start page:

385

End page:

404

Resource Type:

Article

Format:

File size 1,2 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2019.3.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.