Object structure

Name:

Wyryki-Połód, wiatrak

Unified name:

Wyryki-Połód, młyn

ID number:

CeBaDoM/PL/11/WIM-a/./00159

Type of object:

młyn ; obiekt dziedzictwa przemysłowego

Location:

Polska ; woj. lubelskie ; pow. włodawski ; gm. Wyryki ; Wyryki-Połód

Topographic location:

51°33'29.4"N 23°24'05.7"E

See the map:

51.558164, 23.401595 OpenStreetMap

Century:

XX

Object type:

wiatrak ; koźlak

Assignment:

zbożowy

State of preservation- mill building:

istniejący

Research Manager/ Creator of Collection:

Dariusz Brykała

Author (of drawing, photo, record):

Zachariasz Mosakowski

References:

Rejestr zabytków nieruchomych województwa lubelskiego, stan na 31.03.2019:https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/stan%20na%2030.06.2019/LBL-rej.pdf (dostęp 17.09.2019).

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń, IGiPZ PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Citation

Citation style: