Object

Title: Amphibians in the post-excavation water bodies of the "anthropogeniclake land" of Łuk Mużakowa (Mużaków Arch)

Creator:

Najbar, Bartłomiej

Date issued/created:

1999

Resource Type:

Article

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 66-67 ; ISSN 0009-6172

References:

Andren C., Nilson G. 1979. On the distribution of the natterjack toad (Bufo calamita) along the Swedish west coast. Fauna, Flora 71: 121–132. ; Andren C., Nilson G. 1985. Breeding pool characteristics and reproduction in an island population of natterjack toads, Bufo calamita Laur., at the Swedish west coast. Amphibia-Reptilia 6: 137–142. ; Bregulla D. 1986. Untersuchungen zur Wasserchemie von Kreuzkrötenlaichgewässern.Salamandra 22: 173–179. ; Clark K. L., Lazerte B. D. 1985. A laboratory study of the effects of aluminium and pH on amphibian eggs and tad poles. Can. J. Fish. Agnat. Sci. 42: 1544–1551. ; Gebhardt H., Kreimes K., Linnenbach M. 1987. Untersuchungen zur Beeinträchtigung der Ei und Larvalstadien von Amphibien in sauren Gewässern. Natur und Landschaft 62 (1): 20–23. ; Jachimko B. 1998. Krążenie fosforu w wodach zbiorników „Łuku Mużakowskiego”. Inst. Inż. Ochr. Środowiska Politechniki Wrocławskiej, rozpr. doktorska, Wrocław. ; Jędrczak A. 1992. Skład chemiczny wód pojezierza antropogenicznego w Łuku Mużakowskim. Wyd. WSI, Zielona Góra. ; Jörgensen S. E. 1993. Effects of lake acidification. Guidelines of lake management. Management of lake acidification 5: 47–67. ; Juszczyk W., Świerad J. 1973. Wpływ hydrobiologicznych właściwości zbiorników wodnych na rozwój kijanek żaby trawnej (Rana temporaria L.). Roczn. Nauk.-Dydakt. WSP w Krakowie, Prace Zool. 3, 50: 47–66. ; Kozacki L. 1976. Jeziora antropogeniczne, ich znaczenie w środowisku geograficznym i możliwości zagospodarowania. W: Jeziora Ziemi Lubuskiej, ich wykorzystanie i ochrona przed zanieczyszczeniami. Sympozjum Naukowe, Łagów 18–19.05.1976, Wyd., TNOiK, Zielona Góra. ; Liebmann H. 1960. Handbuch der Frischwasser – und Abwasser – Biologie. Bd. 2, R. Oldenburg, München. ; Linnenbach M., Gebhardt H. 1987. Untersuchungen zu den Auswirkungen der Gewässerversauerung auf die Ei- und Larvenstadien von Rana temporaria. Salamandra 23: 153–158. ; Matejczuk W. 1986. Charakterystyka ekologiczna zbiorników wodnych w wyrobiskach poeksploatacyjnych węgla brunatnego. Rozpr. doktorska, Wrocław. ; Mathias J. 1971. The comparative ecologies of two species of amphibia (Bufo bufo and Bufo calamita) in the Aisdale Sand Dunes Nature Reserve. Dissertation University of Manchester. ; Mendaluk J., Wróbel I. 1977. Sztuczne pojezierze w rejonie Łęknicy. Aura 3: 10–12. ; Najbar B. 1996. Biologiczne i chemiczne wskaźniki stopnia zeutrofizowania zbiorników powstałych po eksploatacji węgla brunatnego w okolicach Łęknicy, Trzebiela i Tuplic. Inst. Inż. Ochr. Środowiska Politechniki Wrocławskiej, rozpr. doktorska, Wrocław. ; Solski A., Jędrczak A., Matejczuk W. 1988. Skład chemiczny wód zbiorników „pojezierza antropogenicznego” w rejonie Tuplice–Łęknica. Zesz. Nauk. WSI, Zielona Góra 84, Inż. Środ. 4: 65–92. ; Solski A., Jędrczak A. 1990. Jonic composition of waters of the “anthropogenic lake district”. Pol. Arch. Hydrobiol. 37/3: 361–382. ; Stumm W., Morgann J. J. 1981. Aquatic chemistry. Wiley and Sons, New York. ; Szczęsny B. 1990. Benthic macroinvertebrates in acidified stream of Świętokrzyski National Park (Central Poland). Acta Hydrobiol. 32: 155. ; Vences H., Nierhoff T. 1989. Hydrochemische Untersuchungen an Amphibienlaichgewässern in Raum Köln. Jahrbuch für Feldherpetologie 3: 139–147. ; Wróbel S. 1993. Aluminium in some surface waters in Poland. Roczn. PZH 44, 1: 65-72.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

55

Issue:

5

Start page:

54

End page:

67

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:115194

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Feb 27, 2020

In our library since:

Feb 27, 2020

Number of object content hits:

6

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/109900

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information