Object

Title: The breeding population of White Stork Ciconia ciconia in Polish Carpathians

Creator:

Ćwikowski, Cezary ; Profus, Piotr

Date issued/created:

2000

Resource Type:

Article

Subtitle:

Part I. The history of colonization of the Bieszczady and Góry Sanocko-Turczańskie Mountains by White Stork and its breeding success

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 39-41 ; ISSN 0009-6172

References:

Bogucki Z. 1994. Wielkość lęgu bociana białego (Ciconia ciconia) w Wielkopolsce w latach 1971–1992. W: Bocian biały (Ciconia ciconia) w Wielkopolsce (red. Ptaszyk J.). Prace Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM 3: 165–176. ; Ćwikowski C. 1996. Bocian biały Ciconia ciconia we wschodniej części Bieszczadów Zachodnich i Gór Sanocko-Turczańskich w latach 1980-1995. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52, 1: 77–83. ; Domaszewicz A., Lewartowski Z. 1985. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiatach leżajskim i niskim oraz krośnieńskim i strzyżowskim w 1974 roku. Studia Naturae A, 28: 212–222. ; Griesohn-Pflieger T. 1997. Weißstorch aktuell: Das Drama der Oststörche 1997. Falke 44, 5–6: 163. ; Guziak R., Jakubiec Z. 1999. Der Weißstorch Ciconia ciconia in Polen 1995 – Verbreitung, Bestand und Schutzstatus. W: Weißstorch im Aufwind? – White Starks on the up? (ed. Schulz H.). Proceedings, Internat. Symp. on the White Stork, Hamburg 1996, NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.), Bonn, 171–187. ; Indyk F., Indyk W., Pawłowska-Indyk A. 1979. Rozmieszczenie gniazd i efekty lęgowe bociana białego Ciconia ciconia L. w województwie nowosądeckim w roku 1975. Acta Univ. Wratisl., Prace Zool. 9: 3–11. ; Jakubiec Z. (red.) 1985. Populacja bociana białego L. w Polsce. Studia Naturae A, 28: 1–263. ; Jakubiec Z., Guziak R. 1998. Bocian biały Ciconia ciconia w Polsce w roku 1995 - rozmieszczenie, liczebność, problemy ochrony. Not. Orn. 39, 4: 195–209. ; Jakubiec Z., Profus P., Szecówka J. 1986. Zum Status des Weißstorchs (Ciconia ciconia) in Polen. Beih. Veröff. Naturschutz Landschafcspflege Bad.-Württ. 43: 131–146. ; Janota E. 1876. Bocian. Opowiadania, spostrzeżenia i uwagi. Przewodnik Naukowy i Literacki, Lwów. ; Kondracki J. 1981. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa. ; Mielczarek P. 1993. Bocian biały Ciconia ciconia w Polsce południowo-wschodniej. Remiz 2, 2–4: 30–61. ; Mrugasiewicz A. 1971. O potrzebie ujednoliconych badań nad bocianem białym (Ciconia ciconia) w Polsce. Not. Orn. 12, 1–2: 18–27. ; Nowosad M. 1996. Zarys klimatu Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny w świetle dotychczasowych badań. Roczn. Bieszczadz. 4 (1995): 163–183. ; Profus P. 1985. Dynamika liczebności, reprodukcja i energetyka populacji bociana białego Ciconia ciconia (L.) na wybranym obszarze południowej Polski. Maszynopis pracy doktorskiej wykon. w ZZSiD PAN i UJ, Kraków. ; Profus P. 1986. Zur Brutbiologie und Bioenergetik des Weißstorchs in Polen. Beih. Veröff. Naturschutz Landschaftspńege Bad.-Württ. 43: 205–220. ; Profus P. 1991. The breeding biology of White Stork Ciconia ciconia (L.) in the selected area of Southern Poland. Studia Naturae A, 37: 11-57. ; Profus P. 1993. Zmiany liczebne i zagrożenia lęgowej populacji bociana białego Ciconia ciconia w Europie. Chrońmy Przyr. Ojcz. 49, 3: 51–66. ; Profus P. 1994. Uwagi metodyczne o badaniach ilościowych bociana białego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 50, 3: 15–33. ; Profus P., Jakubiec Z. 1980. Wo Störche noch Alltag sind: Polen. Wir und die Vögel 12, 4: 26–27, Komwesthein. ; Profus P., Mielczarek P. 1981. Zmiany liczebności bociana białego Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) w południowej Polsce. Acta Zool. Crac. 25, 6: 139–218. ; Profus P., Jakubiec Z., Mielczarek P. 1989. Zur Situation des Weißstorchs, Ciconia ciconia L. in Polen, Stand 1984. W: Weißstorch – White Stork (eds Rheinwald G., Ogden J., Schulz H.). Proc. I Int. Stork Conserv. Symp. Schriftenreihe des DDA 10: 81–97. ; Schulz H. 1999. The world population of the White Stork (Ciconia ciconia) – Results of the 5th International White Stork Census 1994/95. In: Weißstorch im Aufwind? – White Starks on the up? (ed. Schulz H.). Proceedings, Internat. Symp. on the White Stork, Hamburg 1996, NABU (Naturschutzbund Deutschland e. V.), Bonn: 351–365. ; Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski – rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa. ; Wodzicki K. 1933. Rozmieszczenie i ochrona bociana białego (Ciconia ciconia L.) w województwie krakowskiem. Ochr. Przyr. 13: 88–102. ; Wodzicki K. 1935. Studia nad bocianem białym w Polsce. III. Bocian w województwie lwowskiem. Ochr. Przyr. 15: 156–195. ; Wuczyński A. 1997. O historii zasiedlenia i lęgach bociana białego Ciconia ciconia na Przedgórzu Sudeckim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 53, 6: 28–44.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

56

Issue:

3

Start page:

7

End page:

41

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:118617 ; oai:rcin.org.pl:118617

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Mar 26, 2020

In our library since:

Mar 26, 2020

Number of object content hits:

6

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/110130

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information