Obiekt

Tytuł: Występowanie chronionych i zagrożonych paprotników na siedliskach antropogenicznych Wyżyny Śląskiej

Twórca:

Stebel, Adam ; Drobnik, Jacek

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Artykuł

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 25-27 ; ISSN 0009-6172

Bibliografia:

Bernacki L., Nowak T., Urbisz A., Urbisz A., Tokarska-Guzik B. 2000. Rośliny chronione, zagrożone i rzadkie we florze województwa śląskiego. Acta Biol. Siles. 35(52): 78–107.
Cieszko J., Kucharczyk M. 1997. Nieczynne piaskownie jako wtórne siedliska występowania widłaczka torfowego Lycopodiella inundata (L.) Holub. ss. 50–60. W: S. Wika (red.). Roślinność obszarów piaszczystych WBiOŚ, ZJPK, Katowice–Dąbrowa Górnicza.
Czylok A. 1997 . Pionierskie zbiorowiska ze skrzypem pstrym Equisetum variegatum Schleich. w wyrobiskach po eksploatacji piasku. ss. 61–66. W: S. Wika (red.). Roślinność obszarów piaszczystych WBiOŚ, ZJPK, Katowice-Dąbrowa Górnicza.
Czylok A., Rahmonow O. 1996. Unikatowe układy fitocenotyczne w wyrobiskach wschodniej części województwa katowickiego. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych 23: 27–31. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Katowice–Sosnowiec.
Domański R., Stebel A. M., Stebel A. 1997. Materiały do flory chronionych i zagrożonych roślin naczyniowych południowej części województwa katowickiego. Część 2. Gatunki zagrożone i rzadkie. Archiwum Ochr. Środ. 23,1-2: 223–233.
Drobnik J. 2003. Materiały do flory roślin naczyniowych okolic Olkusza. Bad. Fizjor. Nad Pol. Zach. B. 52: 141-149.
Drobnik J., Stebel A. 2003. W sprawie ochrony roślinności łąkowej i torfowiskowej w okolicach Bolesławia na Wyżynie Śląskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 2: 130–135.
Fick E. 1881. Flora von Schlesien. J. U. Kern's Verlag, Breslau.
Kaznowski K. 1928. Rośliny naczyniowe okolic Zawiercia. Spraw. Komisji Fizjogr. PAU, 62: 185–207.
Kondracki J. 1994. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kowalczyk B. 2003. Flora naczyniowa Lasu Łabędzkiego koło Gliwic. Zeszyty Muzeum Gliwickiego, 18 (w druku).
Leśniański G., Stebel A. 2000. A contribution to the lichens of Upper Silesia. Zeszyty Przyrodnicze OTPN, 35: 23–30.
Makowiecki S. 1889. Przyczynek do znajomości flory okolic Warszawy. Pam. Fizyjogr. 9: 215–236.
Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Nowak T. 1999. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na terenie wschodniej części Garbu Tarnogórskiego (Wyżyna Śląska). Materiały Opracowania Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska 2: 1–103.
Parusel J. B., Wika S., Bula R. (red.) 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Raporty, Opinie 1: 8–42.
Schube T. 1917. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1916. Jahres-Ber. Schles. Gesell. vaterl. Cultur., 94: 27-41.
Sendek A. 1981. Analiza antropogenicznych przemian w szacie roślinnej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Pr. Nauk. UŚ, 457: 1-1 19.
Stebel A. 1993. Nowe stanowiska widłaka goździstego Lycopodium clavatum L. na Płaskowyżu Rybnickim i w południowo-wschodniej części Kotliny Raciborskiej. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych Zurbanizowanych 10: 43–45 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Katowice–Sosnowiec.
Stebel A. 1997. W sprawie ochrony stanowiska osadniczka nagiego Discelium nudum na Wyżynie Śląskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 53, 3: 91–93.
Stebel A. M., Stebel A. 1998. Szata roślinna projektowanego użytku ekologicznego „Stary Staw” w Kotlinie Oświęcimskiej. Ochr. Przyr. 55: 77-106.
Stebel A. M., Stebel A. 2000. W sprawie ochrony stanowiska żłobika koralowego Corallorhiza trifida oraz innych rzadkich roślin w Wodzisławiu Śląskim (Płaskowyż Rybnicki). Natura Silesiae Superioris 4: 9–13.
Stebel A., Domański R., Stebel A. 1994. Skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia Ehrh. na Płaskowyżu Rybnickim. Kształtowanie Środowiska Geograficznego i Ochrona Przyrody na Obszarach Uprzemysłowionych i Zurbanizowanych 12: 38-44. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Katowice–Sosnowiec.
Stebel A., Domański R., Stebel A. M. 1997. Materiały do flory chronionych i zagrożonych roślin naczyniowych południowej części województwa katowickiego. Część 1. Gatunki podlegające ochronie prawnej i proponowane do ochrony w województwie katowickim. Archiwum Ochr. Środ. 23, 1–2: 213–222.
Szymczyk A., Stebel A., Czylok A. 2003. Wroniec widlasty Huperzia selago na Wyżynie Śląskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59, 3: 75–78.
Tokarska-Guzik B. 1996. Rola hałd zasadowych w utrzymaniu lokalnej bioróżnorodności. Przegląd Przyrodniczy 7, 3–4: 261–266.
Tokarska-Guzik B. 1999. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Jaworznie (Wyżyna Śląska). Prace Bot., Inst. Bot. UJ 34: 1–292.
Urbisz A. 1996. Flora naczyniowa Płaskowyżu Rybnickiego na tle antropogenicznych przemian tego obszaru. Scripta Rudensia 6: 1–174.
Urbisz A. 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych południowo-zachodniej części Wyżyny Katowickiej. Pr. Nauk. Uniw. ŚI. 1944: 5–234.
Zając M. 1989. Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne 19: 1-199.
Zając A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22, 3: 145–155.
Zając M. 1996. Mountain Vascular Plants in the Polish Lowlands. Polish Bot. Stud. 11: 1–92.
Zając A., Zając M. 1997. (red.) Distribution Atlas of Vascular Plants Protected in Poland. Edited by Laboratory of Computer Chorology, Institute of Botany, Jagiellonian University, Kraków, ss. 100.
Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Nakładem Prac. Chorol. Komput. Inst. Bot. UJ, Kraków, ss. 714.
Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (red.). Lista roślin zagrożonych w Polsce (wyd. 2). Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków, ss. 87-98.

Czasopismo/Seria/cykl:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Tom:

59

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

14

Strona końc.:

27

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:108182

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-01-24

Data dodania obiektu:

2020-01-24

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/111217

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji