Obiekt

Tytuł: Radio, maska i oko wewnętrzne : "Rekonstrukcja poety" Zbigniewa Herberta

Twórca:

Kopciński, Jacek

Data wydania/powstania:

2005

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2005)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Tłum. Z. Żabicki. Warszawa 1964.
2. S. Bardijewska, Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku. Warszawa 2001.
3. L. Blaustein, O percepcji słuchowiska radiowego. Warszawa 1938.
4. J. Brzozowski, Antyk Herberta. W zb.: Poznawanie Herberta. T. 2. Wybór i wstęp A. Franaszek. Kraków 2000, s. 240-269.
5. J. Czechowicz, Poezje zebrane. Zebrał i oprac. A. Matylda. Wstęp M. Jakitowicz. Toruń 1997.
6. L. Dupres, Wizja mistyczna. W: Inny wymiar. Tłum. S. Lewandowska. Kraków 1991, s. 390-405.
7. K. Dybciak, W kręgu mitu katastroficznego. W: Gry i katastrofy. Warszawa 1980.
8. H. Elzenberg. Kłopot z istnieniem. Toruń 2002.
9. H. Filipowicz, Szklane oczy Hery. Reintepretacja sztuk Zbigniewa Herberta. „Teksty drugie” 2000, nr 3, s. 28-46.
10. T. Gajcy, Homer i Orchidea. W: Pisma. Przygot., wstęp, posłowie L. M. Bartelski. Kraków 1980.
11. T. Gajcy, Wybór poezji. - Misterium niedzielne. Oprac. S. Bereś. Wrocław 1992. BN I 283.
12. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza. Wrocław 2000.
13. M. Haydel, Trzeci głos T. S. Eliota. Posłowie w: T. S. Eliot, Cocktail Party. Przeł. W. Juszczak. Kraków 1999.
14. Z. Herbert, Labirynt nad morzem. „Twórczość” 1973, nr 2, s. 7-40.
15. Z. Herbert, Odczytanie pisma kreteńskiego. „Twórczość” 1956.
16. Z. Herbert, Rekonstrukcja poety. W: Dramaty. Wrocław 1997. (Pierwodruk sztuki: „Więź” 1960, nr 11/12).
17. Z. Herbert, Węzeł gordyjski. Oraz inne pisma rozproszone 1948-1998. Zebrał, oprac. i notami opatrzył P. Kądziela. Warszawa 2001.
18. Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespondencja. Redakcja i posłowie B. Toruńczyk. Warszawa 2002.
19. Z. Herbert, J. Zawieyski. Korespondencja 1949-1967. Opracowanie P. Kądziela. Warszawa 2002.
20. W. Hulewicz, Teatr wyobraźni. W zb.: Teatr wyobraźni. Uwagi o słuchowisku i literackim scenariuszu radiowym. Warszawa 1936, s. 7-37.
21. K. Kerenyi, Dionizos. Archetyp niezniszczalnego życia. Przeł. I. Kania. Kraków 1997.
22. J. Kopciński, Rejestracje i rytuały. O „Lalku " Zbigniewa Herberta. W zb.: Poznawanie Herberta. T. 2. Wybór i wstęp A. Franaszek. Kraków 2000, s. 319-356.
23. J. Kwiatkowski, Ciemny dialog. W: Klucze do wyobraźni. Kraków 1964.
24. J. Liebert, Koguty. W: Gusła. Warszawa, 1930.
25. J. Łanowski, wstęp w: Homer, Iliada. Przeł. K. Jeżewska. Wrocław 1981. BN II 17.
26. J. Łukasiewicz, Herbert. Wrocław 2001.
27. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 1. Warszawa 1955.
28. Cz. Miłosz, Wiersze. T. I. Kraków 1984.
29. R. Nycz, „Niepewna jasność" tekstu i „wierność" interpretacji. Wokół wiersza Zbigniewa Herberta „Pan Cogito o kuszeniu Spinozy". W: Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków 2001.
30. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. J. Japola. Lublin 1992.
31. J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp E. Belcerzan. Wybór A. Legeżyńska. Wrocław 1989, s. 34. BN 1266.
32. R. Przybylski, Między cierpieniem i formą. W: To jest klasycyzm. Warszawa 1978.
33. Rozmowa o dramacie (Antoni Bohdziewicz, Stanisław Łopalewski, Zbigniew Kopalko, Kazimierz Korcelli, Stanisław Stampfl, Janusz Warnecki, Jerzy Wasowski). „Dialog” 1957, nr 12.
34. W. Tatarkiewicz, Piękno klasyczne. W: Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 1988.
35. A. Trzebiński, Pokolenie liryczne i dramatyczne. W: Aby podnieść różę. Szkice literackie i dramat. Wstęp i oprac. M. Urbanowski. Warszawa 1999.
36. P. Valery, Estetyka słowa. Szkice. Przeł. D. Eska, A. Frybesowa. Warszawa 1971.
37. J. Wachowski, Topika antyczna w polskim dramacie współczesnym. W zb.: Dramat i teatr polski po roku 1945. Red. J. Popiel. Kraków 1994.
38. J. Witan, Janusowa twarz poety. Rekonstrukcja biografii Józefa Czechowicza. „Przegląd Humanistyczny” 1971, nr 4, s. 69-98.
39. K. Wyka, Krzysztof Baczyński (1921-1944). Kraków 1961.
40. T. Żychiewicz, Otworzyć ludziom świat, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 17. Przedruk w książce: Ludzie Lasek. Oprac. i wstęp T. Mazowiecki. Warszawa 2000.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

105

Strona końc.:

140

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:117736 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-03-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

10

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/111480

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji