RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Radio, maska i oko wewnętrzne : "Rekonstrukcja poety" Zbigniewa Herberta

Creator:

Kopciński, Jacek

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Tłum. Z. Żabicki. Warszawa 1964.
2. S. Bardijewska, Nagie słowo. Rzecz o słuchowisku. Warszawa 2001.
3. L. Blaustein, O percepcji słuchowiska radiowego. Warszawa 1938.
4. J. Brzozowski, Antyk Herberta. W zb.: Poznawanie Herberta. T. 2. Wybór i wstęp A. Franaszek. Kraków 2000, s. 240-269.
5. J. Czechowicz, Poezje zebrane. Zebrał i oprac. A. Matylda. Wstęp M. Jakitowicz. Toruń 1997.
6. L. Dupres, Wizja mistyczna. W: Inny wymiar. Tłum. S. Lewandowska. Kraków 1991, s. 390-405.
7. K. Dybciak, W kręgu mitu katastroficznego. W: Gry i katastrofy. Warszawa 1980.
8. H. Elzenberg. Kłopot z istnieniem. Toruń 2002.
9. H. Filipowicz, Szklane oczy Hery. Reintepretacja sztuk Zbigniewa Herberta. „Teksty drugie” 2000, nr 3, s. 28-46.
10. T. Gajcy, Homer i Orchidea. W: Pisma. Przygot., wstęp, posłowie L. M. Bartelski. Kraków 1980.
11. T. Gajcy, Wybór poezji. - Misterium niedzielne. Oprac. S. Bereś. Wrocław 1992. BN I 283.
12. G. Grochowski, Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza. Wrocław 2000.
13. M. Haydel, Trzeci głos T. S. Eliota. Posłowie w: T. S. Eliot, Cocktail Party. Przeł. W. Juszczak. Kraków 1999.
14. Z. Herbert, Labirynt nad morzem. „Twórczość” 1973, nr 2, s. 7-40.
15. Z. Herbert, Odczytanie pisma kreteńskiego. „Twórczość” 1956.
16. Z. Herbert, Rekonstrukcja poety. W: Dramaty. Wrocław 1997. (Pierwodruk sztuki: „Więź” 1960, nr 11/12).
17. Z. Herbert, Węzeł gordyjski. Oraz inne pisma rozproszone 1948-1998. Zebrał, oprac. i notami opatrzył P. Kądziela. Warszawa 2001.
18. Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespondencja. Redakcja i posłowie B. Toruńczyk. Warszawa 2002.
19. Z. Herbert, J. Zawieyski. Korespondencja 1949-1967. Opracowanie P. Kądziela. Warszawa 2002.
20. W. Hulewicz, Teatr wyobraźni. W zb.: Teatr wyobraźni. Uwagi o słuchowisku i literackim scenariuszu radiowym. Warszawa 1936, s. 7-37.
21. K. Kerenyi, Dionizos. Archetyp niezniszczalnego życia. Przeł. I. Kania. Kraków 1997.
22. J. Kopciński, Rejestracje i rytuały. O „Lalku " Zbigniewa Herberta. W zb.: Poznawanie Herberta. T. 2. Wybór i wstęp A. Franaszek. Kraków 2000, s. 319-356.
23. J. Kwiatkowski, Ciemny dialog. W: Klucze do wyobraźni. Kraków 1964.
24. J. Liebert, Koguty. W: Gusła. Warszawa, 1930.
25. J. Łanowski, wstęp w: Homer, Iliada. Przeł. K. Jeżewska. Wrocław 1981. BN II 17.
26. J. Łukasiewicz, Herbert. Wrocław 2001.
27. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 1. Warszawa 1955.
28. Cz. Miłosz, Wiersze. T. I. Kraków 1984.
29. R. Nycz, „Niepewna jasność" tekstu i „wierność" interpretacji. Wokół wiersza Zbigniewa Herberta „Pan Cogito o kuszeniu Spinozy". W: Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków 2001.
30. W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii. Przeł. J. Japola. Lublin 1992.
31. J. Przyboś, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp E. Belcerzan. Wybór A. Legeżyńska. Wrocław 1989, s. 34. BN 1266.
32. R. Przybylski, Między cierpieniem i formą. W: To jest klasycyzm. Warszawa 1978.
33. Rozmowa o dramacie (Antoni Bohdziewicz, Stanisław Łopalewski, Zbigniew Kopalko, Kazimierz Korcelli, Stanisław Stampfl, Janusz Warnecki, Jerzy Wasowski). „Dialog” 1957, nr 12.
34. W. Tatarkiewicz, Piękno klasyczne. W: Dzieje sześciu pojęć. Warszawa 1988.
35. A. Trzebiński, Pokolenie liryczne i dramatyczne. W: Aby podnieść różę. Szkice literackie i dramat. Wstęp i oprac. M. Urbanowski. Warszawa 1999.
36. P. Valery, Estetyka słowa. Szkice. Przeł. D. Eska, A. Frybesowa. Warszawa 1971.
37. J. Wachowski, Topika antyczna w polskim dramacie współczesnym. W zb.: Dramat i teatr polski po roku 1945. Red. J. Popiel. Kraków 1994.
38. J. Witan, Janusowa twarz poety. Rekonstrukcja biografii Józefa Czechowicza. „Przegląd Humanistyczny” 1971, nr 4, s. 69-98.
39. K. Wyka, Krzysztof Baczyński (1921-1944). Kraków 1961.
40. T. Żychiewicz, Otworzyć ludziom świat, „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 17. Przedruk w książce: Ludzie Lasek. Oprac. i wstęp T. Mazowiecki. Warszawa 2000.

Issue:

1

Start page:

105

End page:

140

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117736 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 19, 2020

Number of object content hits:

28

Number of object content views in PDF format

52

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/111480

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information