Obiekt

Tytuł: "Zmyślenia i prawda", czyli dzieło literackie jako źródło historyczne

Twórca:

Kożuchowski, Adam

Data wydania/powstania:

2005

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2005)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Th. Adorno, O naiwności epickiej. W: Sztuka i sztuki. Wybór esejów. Przeł. K. Krzemień-Ojak. Wybór, wstęp K. Sauerland. Warszawa 1990. ; 2. R. Barthes, Le Degré Zéro de l’écriture. Paris 1953. ; 3. R. Barthes, Imperium znaków. Przeł. A. Dziadek. Warszawa 1999. ; 4. P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Przeł. A. Zawadzki. Kraków 2001. ; 5. A. Brodzka, Okryteriach realizmu w badaniach literackich. Warszawa 1966. ; 6. R. Darnton, History of Reading. W zb.: New Perspectives on Historical Writing. Ed. P. Burke. University Park, Pennsylvania, 1991. ; 7. D. Defoe, Fortunne iniefortunne przypadki Moll Flanders. Wyd. 3. Przeł. K. Tarnowska. Przedmowa B. Bałutowa. Warszawa 1984. ; 8. D. Defoe, Przypadki Robinsona Kruzoe. Przeł. J. Birkenmajer. Warszawa 1954. ; 9. T. A. van Dijk, Some Aspects of Text Grammar. The Hague - Paris 1972. ; 10. U. Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji. Przeł. J. Jarniewicz. Kraków 1996. ; 11. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja inadinterpretacja. Red. S. Collini. Przeł. T. Bieroń. Kraków 1996. ; 12. F. Engels, list do M. Harkness. W: Dzieła. T. 37. Warszawa 1977, s. 53. ; 13. R. Escarpita, Sociologie de la littérature. Paris 1958. ; 14. M. Głowiński, Lektura dzieła a wiedza historyczna. W: Poetyka i okolice. Warszawa 1992. ; 15. M. Głowiński, Powieść i prawda. W zb.: Problemy socjologii literatury. Red. J. Sławiński. Wrocław 1971, s. 185-203. ; 16. H. Grabes, Literaturwissenschaft oder Textwissenschaft?. „Anglia” t. 91( 1973), z. 4. ; 17. A. J. Greimas, Du sens. Paris 1979. ; 18. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego. Przeł. A. M. Kaniowski. Przekład przejrzał M. J. Siemek. T. 1. Warszawa 1999. ; 19. J. Ihwe, Linguistik in der Literaturwissenschaft. München 1972. ; 20. R. Ingarden, O różnych rozumieniach "prawdziwości” w dziele sztuki. W: Studia z estetyki. T. 1. Warszawa 1958. ; 21. H. R. Jauss, Zastosowanie fikcji w formach oglądu i przedstawiania historii. W: Opowiadanie historii w niemieckiej refleksji teoretycznohistorycznej i literaturoznawczej od oświecenia do współczesności. Wybór, przekład J. Kałążny. Poznań 2003. ; 22. R. Koselleck, Historia, historie iformalne struktury czasu. W: Semantyka historyczna. Wybór, oprac. H. Orłowski. Przeł. W. Kunicki. Poznań 2001. ; 23. J. Krzyżanowski, Problematyka powieści. W zb.: Problemy teorii literatury. Wybór H. Markiewicz. Seria 1. Wrocław 1967, s.210-221. ; 24. W. Kula, uwagi w dyskusji (nad artykułem P. Skubiszewskiego Dzieło sztuki jako źródło historyczne). W zb.: Proces historyczny w literaturze i sztuce. Materiały z konferencji naukowej, maj 1965. Red. M. Janion, A. Piorunowa. Warszawa 1967, s. 300-304. ; 25. G. Labuda, Próba nowej systematyki i nowej interpretacji źródeł historycznych. W zb.: Studia źródłoznawcze. Commentationes. T. 1. Warszawa 1957. ; 26. J. Lalewicz, Socjologia komunikacji literackiej. Warszawa 1985. ; 27. S. Lem, Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii. Kraków 1968. ; 28. L. Lowenthal, Literatura i społeczeństwo. W zb.: Wkręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. Wstęp, wybór. oprac. A. Mencwel. T. 1. Warszawa 1977. ; 29. G. Lukacs, Karl Marx und Friedrich Engels als Literaturhistoriker. Berlin 1952. ; 30. G. Lukacs, Powieść jako mieszczańska epopeja. W zb.: W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych. Wstęp, wybór. oprac. A. Mencwel. T. 2. Warszawa 1977. ; 31. A. Łebkowska, Między teoriami a fikcją literacką. Kraków 2001. ; 32. J. R. Łotman, O znaczeniach we wtórnych systemach modelujących. „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 1, s. 279-294. ; 33. S. Mackiewicz, Dostojewski. Warszawa 1957. ; 34. Ch. Morure, La Logique de l’histoire. Paris 1967. ; 35. W. Nabokow, Wykłady o literaturze. Przeł. Z. Batko. Warszawa 2001. ; 36. N. Parker, Historicity in an Age of Reality Fictions. W zb.: A New Philosophy of History. Ed. F. Ankersmit, H. Keller. Chicago 1995. ; 37. J. Prokop, Poeta a rynek. W zb.: Literatura polska i rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Materiały konferencji IBL PAN. Warszawa 1978, s. 74-101. ; 38. S. J. Schmidt, Interpretacja - fikcyjność - fikcjonalność. W zb.: Współczesna myśl literaturoznawcza w Republice Federalnej Niemiec. Antologia. Wybrał, oprac., wstęp H. Orłowski. Warszawa 1986, s. 130-148. ; 39. J. Sławiński, Socjologia literatury i poetyka historyczna. W zb.: Problemy socjologii literatury. Red. J. Sławiński. Wrocław 1971, s. 29-52. ; 40. R. Sulima, Dokument iliteratura. Warszawa 1980. ; 41. J. Topolski, Problemy korzystania ze źródeł literackich w badaniu historycznym. W zb.: Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Z. Stefanowska, J. Sławiński. Warszawa 1978, s.7-30. ; 42. J. Topolski, Źródło literackie w badaniu historycznym. „Miesięcznik Literacki” 1977, nr 4.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

153

Strona końc.:

168

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:117738 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-03-19

Data dodania obiektu:

2020-03-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

40

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/111482

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji