Object

Title: Mapa zbiorowisk roslinnych rezerwatu "Turbacz" imenia Władysława Orkana w Gorcach ; Vegetation map of the "Turbacz" nature reserve (Gorce Mts., West Carpathians)

Creator:

Michalik, Stefan

Date issued/created:

1967

Resource type:

Tekst

Publisher:

Nature Protection Research Centre of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 124-125 + mapa

References:

Celiński F., Wojterski T. 1963. Świat roślinny Babiej Góry. W: Babiogórski Park Narodowy. Wydawn. Zakładu Ochrony Przyrody PAN, nr 22 s. 109—174. Kraków.
Glanc K. 1960. Interesujące i rzadkie gatunki porostów z Gorców.— Fragm. flor. et geobot. Ann. 6 p. 4 s. 601—608.
Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich. —Zesz. nauk. UJ Geogr. zesz. 12.
Kornaś J. 1955. Charakterystyka geobotaniczna Gorców (Caracteristique geobotanique des Gorce, Karpathes Occidentales Polonaises). — Monogr. botan. vol. 3.
Kornaś J. 1957. Rośliny naczyniowe Gorców (Plantes vasculaires des Gorce, Karpathes Occidentales Polonaises). — Monogr. botan. vol. 5.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1956. Hookeria lucens Sm. w Gorcach (Hookeria lucens Sm. dans la chaine des Gorce, Karpathes Occidentales Polonaises). — Fragm. flor. et geobot. Ann. 2 p. 2 s. 72—77.
Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 1967. Zespoły roślinne Gorców. I. Naturalne i na wpół naturalne zespoły nieleśne — Plant communities of the Gorce Mts. (Polish Western Carpathians). I Natural and seminatural non-forest communities. — Fragm. flor. et geobot. Ann. 13. p. 2.
Lisowski S., Kornaś J. 1966. Mchy Gorców. — Fragm. flor. et geobot. Ann. 12. p. 1 s. 41—114.
Medwecka-Kornaś A. 1955. Zespoły leśne Gorców (Les associations forestieres des Gorce, Karpathes Occidentales Polonaises). — Ochr. Przyr. R. 23 s. 1—104.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. 1963. Mapa zbiorowisk roślinnych Ojcowskiego Parku Narodowego (Vegetation map of the Ojców National Park). — Ochr. Przyr. R. 29 s. 17—87.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J. (rkps). Mapa zbiorowisk roślinnych dolin potoków Jaszcze i Jamne w Gorcach.
Motyka J. 1930. Znaczenie rezerwatu karpackiej puszczy w Gorcach. — Ochr. Przyr. R. 10 s. 58—61.
Myczkowski S., Grabski S. 1962. Zbiorowiska leśne w dolinie Czarnej Wody w Beskidzie Sądeckim. Rocz-i Nauk roln. Ser. D. t. 96 s. 149—191.
Pancer-Kotejowa E. 1965. Zbiorowiska leśne Wzniesienia Gubałowskiego. — Fragm. flor. et geobot. Ann. 11.
Pawłowski B. 1925. Stosunki geobotaniczne Sądeczyzny. —Prace monogr. Komis. Fizjogr. PAU. t. 1.
Pawłowski B. 1927. Podstawy wydzielania pięter roślinnych w Tatrach i Beskidach Zachodnich. — II Zjazd Słow. Geogr. i Etnogr. w Polsce, sekcja III, Kraków.
Pawłowski B. 1956. Flora Tatr (rośliny naczyniowe) t. 1. PWN. Warszawa.
Stuchlikowa B., Stuchlik L. 1962. Geobotaniczna charakterystyka pasma Policy w Karpatach Zachodnich (Geobotanical character of the Polica range in the Polish West Carpathian Mountains). — Fragm. flor. et geobot. Ann. 8 p. 3 s. 229—396.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1953. Rośliny polskie. PWN. Warszawa. Szafran B. 1957, 1961. Mchy (Musci). t. 1 i 2. PWN. Warszawa.
Szweykowski J. 1958. Prodromus Florae Hepaticorum Poloniae. — Pozn. TPN, Wydz. Matem.-Przyr., Pr. Komis. Biol. t. 19.
Świerz-Zaleski T. 1930. Rezerwat leśny w Gorcach im. Władysława Orkana. — Ochr. Przyr. R. 10 s. 54—58.
Tuxen R., Preising E. 1951. Erfahrungsgrundlegen fur pflanzensoziologische Kartierung des westdeutschen Grunlandes. Angewandte Pflanzensoziologie. Stolzenau-Weser Bd. 4 S. 1—28.
Walas J. 1933. Roślinność Babiej Góry. — Monogr. nauk. PROP. nr 2.
Walas J. 1936. Szata roślinna Żywiecczyzny. — Ziemia R. 1936 zesz. 1 s. 9—15.
Wojewoda W. 1964. Wstępne uwagi o grzybach Gorców. (Preliminary notes on the Fungi in the Gorce Mountains, West Carpathians). — Fragm. flor. et geobot. Ann. 10, p. 2 s. 276—282.
Wojtusiak R. 1931. O faunie rezerwatu im. Wł. Orkana w Gorcach. — Ochr. Przyr. R. 11 s. 44—50.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 32

Start page:

89

End page:

131

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:125271

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/111583

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information