Obiekt

Tytuł: Rolnictwo w przestrzeni ekonomicznej i ekologicznej wsi po akcesji Polski do Unii Europejskiej = Agriculture in the economic and ecological rural space after Poland’s accession to the European Union

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 53

Wydawca:

IGiPZ PAN ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem artykułu jest ustalenie wpływu rolnictwa na przestrzeń ekonomiczną i ekologiczną obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Akcesja dała znaczący impuls do przyspieszenia transformacji rolnictwa na drodze industrialnej (farmerskiej) – głównie ze względu na objęcie rolnictwa mechanizmami wspólnej polityki rolnej UE. Z tym wiążą się bowiem znaczące transfery środków budżetowych do rolników i na wieś. W odniesieniu do przestrzeni ekonomicznej ograniczono się do miejsc pracy i źródeł utrzymania (dochodów), natomiast w odniesieniu do przestrzeni ekologicznej – do wybranych wskaźników zrównoważenia środowiskowego gospodarstw rolnych. Materiał faktograficzny stanowią dane ankiety struktury rolnej GUS dla lat 2005 i 2016 w przekroju typów gmin (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie). Rolnictwo traci na znaczeniu w przestrzeni ekonomicznej, zwłaszcza w gminach bardziej zurbanizowanych, natomiast jego znaczenie w przestrzeni ekologicznej utrzymuje się, a nawet rośnie w związku z funkcjami ekosystemowymi. Pojawiają się jednak przesłanki osłabienia sekularnego trendu dezagraryzacji wsi.

Bibliografia:

Dudek M., 2016, Sukcesja indywidualnych gospodarstw rolnych jako czynnik przeobrażeń strukturalnych w polskim rolnictwie, Studia i Monografie, 170, IERiGŻ-PIB, Warszawa. ; Frenkel I., 2018, Ludność wiejska, [w:] J. Wilkin i I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 25-64. ; Głodowska M., Gałązka A., 2017, Wpływ rolnictwa ekologicznego na środowisko w koncepcji rozwoju zrównoważonego, Wieś i Rolnictwo, 2, s. 147-165. ; GUS, 2013, Zrównoważenie polskiego rolnictwa, Wydawnictwo GUS, Warszawa. ; GUS, 2018, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawnictwo GUS, Warszawa. ; Janc K., Czapiewski K., 2014, Internet jako czynnik poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich, [w:] W. Kamińska, K. Heffner (red.), Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich. Stare problemy i nowe wyzwania, Studia KPZK PAN, 156, s. 195-218. ; OECD, 2016, A New Rural Development Paradigm for the 21st Century: A Toolkit for developing countries, Development Centre Studies, OECD Publishing, Paris. ; OECD, 2018, OECD Rural Policy Review. Poland 2018, OECD Publishing, Paris. ; Rosner A., Stanny M., 2018, Rozważania o pojęciu i procesie dezagraryzacji polskiej wsi, Wieś i Rolnictwo, 2, s. 281-292. ; Sadura P., Murawska K., Włodarczyk Z., 2017, Wieś w Polsce 2017: diagnoza i prognoza. Raport, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa. ; Tomczak F., 2005, Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, IRWiR PAN, Warszawa. ; Woś A., Zegar J.S., 2002, Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa. ; Wrzaszcz W., 2018, Changes in farms' environmental sustainability in Poland - progress or regress?, EAAE Seminar European Agriculture and the Transition to Bioeconomy, 24-25.09.2018, IUNGPIB, Puławy. ; Zegar J.S., 2012, Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa. ; Zegar J.S., 2016, Esej o rozwoju rolnictwa i wsi we współczesnych uwarunkowaniach, Studia Obszarów Wiejskich, 42, s. 139-150. https://doi.org/10.7163/SOW.42.1 ; Zegar J.S., 2018, Rolnictwo w rozwoju obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 2, s. 31-48. ; Zegar J. S., 2018, Kwestia agrarna w Polsce, IERiGŻ-PIB, Warszawa. https://doi.org/10.30858/mon/9788376587424

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

53

Strona pocz.:

19

Strona końc.:

34

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 0,9 MB ; application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:86624 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.53.2

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji