Object

Title: Biografia Fabiana Birkowskiego w świetle kazania pogrzebowego Adama Makowskiego i badań archiwalnych

Creator:

Żrałko, Dorota

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Вarącz, Rys dziejów zakonu kaznodziejskiego w Polsce. T. 2. Lwów 1861.
2. H. Barycz, Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. Kraków 1935.
3. F. Birkowski, Jan Karol Chodkiewicz i Jan Weyher, wielmożni i pobożni wojewodowie [...] pamięcią pogrzebną wspomnieni. Kraków 1627.
4. F. Birkowski, Jozue za kolędę dany roku Pańskiego 1613, Jan Zamoyski na mszy zadusznej u św. Stanisława na zamku krakowskim wspomniany roku Pańskiego 1605 [...]. Kraków 1613.
5. F. Birkowski, Kantymir Basza porażony, abo o zwycięstwie z Tatar przez J. M. Pana Stanisława Koniecpolskiego, hetmana polnego koronnego w roku 1624 dnia 20 miesiąca czerwca [...] otrzymanym. Warszawa 1624.
6. F. Birkowski, Kazania na niedziele i święta doroczne. T. 1. Cz. 1-2. Kraków 1620.
7. F. Birkowski, Kazanie obozowe o Bogarodzicy, przy tym nagrobek Osmanowi, cesarzowi tureckiemu i insze kazania o św. Jacku i bł. Kantym [...]. Kraków 1623.
8. F. Birkowski, Krzyż kawalerski, abo pamięć [...] Bartłomieja Nowodworskiego, kawalera maltańskiego [...]. Warszawa 1625.
9. F. Birkowski, Lacrymae in funere Annae Jagellonicae. Kraków 1596.
10. F. Вirkowski, Orationes ecclesiasticae. Kraków 1622.
11. F. Birkowski, Panu Bogu w Trójcy Św. Jedynemu podziękowanie za uspokojenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego z cesarzem tureckim [...]. Kraków 1621.
12. Catalogus Fratrum profitendum in Conventu SS. Trinitatis Ord. Praed. ab anno 1509 cura R. P fr. Erasmi Coniussovi S.T.M. prioris Crac. renovatus 1616. Archiwum Konwentu Krakowskiego OO. Dominikanów w Krakowie. Rkps К 9.
13. Dionysius Halicarnasseus, De collocatione verborum Graece et Latine. Simon Bircovius, in Academia Zamoscensi professor recensuit et nunc primum convertit. Zamość 1602.
14. S. Dubisz, Fabian Birkowski - kaznodzieja obozowy i barokowy konceptysta. W: Język i polityka. Szkice z historii stylu retorycznego. Warszawa 1992.
15. M. Dynowska, W trzechsetletnią rocznicę śmierci O. Fabiana Birkowskiego. „Szkoła Chrystusowa” 1936, grudzień, s. 2.
16. K. Estreicher, Bibliografia polska. T. 13. Kraków 1894.
17. M. Korolko, Fabian Birkowski. Hasło w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Red. J. Krzyżanowski, Cz. Hemas. Wyd. 2. T. 1. Warszawa 1984, s. 87.
18. J. Krukowski, Rozbiór krytyczny „Kazań na niedziele i święta doroczne" przez ks. F. Birkowskiego z zakonu ś. Dominika kaznodziejskiego napisanych. „Homiletyka” 1898, z. 1.
19. W. A. Maciejowski, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830 [...]. T. 1. Warszawa 1851.
20. A. Makowski, Obraz wielebnego ojca Fabiana Birkowskiego z zakonu Dominika ś. doktora wystawiony na kazaniupogrzebnym [...]. Kraków 1637.
21. Necrographia seu obitus F Generalium, Provincialium, Priorum, Magistrorum, Baccalaureorum, Lectorum, Cursorum, Inquisitorum, Praedicatorum, Confessorum, Sacerdotum, Clericorum, Conversorum, Sororum, nec non utriusque status et sexus Benefactorum Ordinis nostri. Insuper obligationum conventus tempore R. P. Fr. Erasmi Coniussovi [...] ex vetustis obligationum Consiliorum Regestrorum manu scriptis Codicibus facta collectio anno D. 1615, 31 Julii per me fratrem Valerianum Lithuanidem [...]. Archiwum Konwentu Krakowskiego OO. Dominikanów w Krakowie. Rkps f. 86.
22. J. M. Ossoliński, Wiadomości historyczno-kry- tyczne do dziejów literatury polskiej, o pisarzach polskich, także postronnych, którzy w Polscze abo o Polscze pisali oraz o ich dziełach [...]. T. 1. Kraków 1819.
23. E. Ozorowski, Fabian Birkowski. Hasło w: Słownik polskich teologów katolickich. Red. H. E. Wyczawski. T. 1. Warszawa 1981.
24. M. Petzówna, Państwo i prawo w kazaniach ks. Fabiana Birkowskiego. Warszawa 1938.
25. Primus liber Consiliorum Conventus Cracoviensis ab anno 1556 usque ad anno 1616, f. 9. Rkps Archiwum Konwentu Krakowskiego OO. Dominikanów w Krakowie.
26. Statua nec non Liber Promotionum Philosophorum Ordinis in Universitate studiorum Jagellonica, ab anno 1402 ad annum 1849, edit Josephus Muczkowski. Kraków 1849.
27. A. Szlagowski, Żywot i charakterystyka o. Fabiana Birkowskiego. W: F. Birkowski, Mowy pogrzebowe i przygodne z portretem oraz krytyczną oceną mówcy przez ks. A. Szlagowskiego. Cz. 1-2. Warszawa 1901.
28. R. Świętochowski, A. Chruszczewski, Polonia dominicaria apud extraneos. W zb.: Studia nad historią dominikanów w Polsce. Red. J. Kłoczowski. T. 2. Warszawa 1975.
29. K. J. Turowski, O życiu i pismach ks. Fabiana Birkowskiego z zakonu kaznodziejskiego ś. Dominika. W: F. Вirkowski, Kazania przygodne i pogrzebowe z dodatkiem kazania ks. Makowskiego na pogrzebie tegoż Fabiana Birkowskiego. Kraków 1858.
30. M. H. Vicaire, Dominik i jego bracia kaznodzieje. Poznań 1985.
31. Ł. Wołek, Ojciec Fabian Birkowski z Zakonu Kaznodziejskiego. Kaznodzieja obozowy rycerstwa polskiego. Szkic biograficzny. Maszynopis, sygn. B.31101. Bibl. Konwentu Krakowskiego OO. Dominikanów w Krakowie.

Issue:

2

Start page:

215

End page:

227

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117967 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Object collections:

Last modified:

Mar 21, 2020

In our library since:

Mar 21, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/111942

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information