Object

Title: "Wybraźnia epok dawnych : obrazy - tematy - idee : materiały sesji dedykowane profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim", red. Janusz K. Goliński, Bydgoszcz 2001

Creator:

Borkowski, Andrzej

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Adamczyk, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do końca XVI wieku. Poznań 1980.
2. A. Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość. Lublin 1998.
3. E. Auerbach, Mimesis. Przeł. Z. Żabicki.T. 1-2. Warszawa 1968.
4. G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism. Wybór H. Chudak. Przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz. Przedm. J. Błoński. Warszawa 1975.
5. B. Bieńkowska, Staropolski świat książki. Wrocław 1976.
6. D. Chemperek, „Umysł przecię z swojego toru nie wybiega". O poezji medytacyjnej Daniela Naborowskiego. Lublin 1998.
7. M. Cieński, Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770-1830. Wrocław 2000.
8. A. Czyż, Olśnienia, obawy, sny. Projekt wyobraźni barokowej. W: Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997.
9. A. Czyż, Wiele marzeń. O badaniach nad historią mentalności. W: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995.
10. E. Drużbacka, Wiersze wybrane. Oprac. K. Stasiewicz. Warszawa 2003.
11. G. Durand, Wyobraźnia symboliczna. Przeł. C. Rowiński. Warszawa 1986.
12. M. Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolizmie magiczno-religijnym. Przeł. M. i P. Rodakowie. Warszawa 1998.
13. A. Fulińska,Naśladowanie i twórczość. Renesansowe teorie imitacji, emulacji iprzekła- du. Wrocław 2000.
14. J. K. Goliński, Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej Polski. Bydgoszcz 1997.
15. P. Kaczyński, Niedokończona podróż. Proza Tomasza Kajetana Węgierskiego. Wrocław 2001.
16. F. Karpiński, O wymowie w prozie albo wierszu. W zb.: Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800. Oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. Warszawa 1993, s. 197-219.
17. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł. A. Gorzkowski. Bydgoszcz 2002.
18. T. Michałowska, Słowo od redakcji. W zb.: Wyobraźnia średniowieczna. Red. T. Michałowska. Warszawa 1996, s. 5-9.
19. T. Michałowska, Średniowiecze. Warszawa 2002.
20. W. Ostrowski, Podróż lub podróże. „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. 22 (1979), z. 2, s. 108-114.
21. B. Otwinowska, Imitacja. Zarys problematyki i ewolucja pojęcia. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Red. J. Pelc. Seria 2. Wrocław 1973, s. 381-458.
22. B. Otwinowska, E. Sarnowska-Temeriusz, Imaginacja. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Red. T. Michałowska. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998, s. 340.
23. J. Pelc, Orfeusz pisarzy renesansowych. W: Europejskość i polskość literatury naszego renesansu. Warszawa 1984.
24. K. Pomian, Przeszłość jako przedmiot wiary. Historia i filozofia w myśli średniowiecza. Warszawa 1968.
25. G. Poulet, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. Wybór J. Błoński, M. Głowiński. Przeł. W. Błońska [i in.]. Przedm. J. Błoński. Warszawa 1977.
26. A. Roćko, Pamiętniki polskich zesłańców na Syberię w XVIII wieku. Olsztyn 2001.
27. M. K. Sarbiewski, „Liryki" oraz „Droga rzymska" i fragment „Lechiady". Przeł. T. Karyłowski. Oprac. M. Korolko, przy współudziale J. Okonia. Warszawa 1980.
28. E. Sarnowska-Temeriusz, Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica. Warszawa 1995.
29. J. Starobinski, Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni. Przeł. W. Kwiatkowski. „Pamiętnik Literacki” 1972, z.4., s. 217-232.
30. K. Stasiewicz, Elżbieta Drużbacka. Najwybitniejsza poetka czasów saskich. Olsztyn 1992.
31. L. Ślękowa, Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. Wrocław 1991.
32. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. T. 1: Estetyka starożytna. Wrocław 1962.
33. Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Studia z etyki, literatury i sztuki. Red. E. Podrez, A. Czyż. Warszawa 2002.
34. K. Ziemba, Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji„ Trenów". Warszawa 1994.

Issue:

2

Start page:

233

End page:

241

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117969 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Object collections:

Last modified:

Mar 21, 2020

In our library since:

Mar 21, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/111945

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information