Obiekt

Tytuł: Skałki piaskowcowe w okolicy Ciężkowic nad Białą ; Sandstone rocks in the vicinity of Ciężkowice on the Biała river

Twórca:

Alexandrowicz, Zofia

Data wydania/powstania:

1970

Typ zasobu:

Artykuł

Wydawca:

Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 330-333

Bibliografia:

Alexandrowicz Z. 1963a. Skałka Fliszowa na Żarze w Beskidzie Małym (The flysch rock on the hill Żar in the Beskid Mały range). Ochr. Przyr. 29: 255—268. ; Alexandrowicz Z. 1963b. Baszta skalna na Żarze w Beskidzie Małym. Chrońmy Przyr. ojcz. 19, 2: 45—47. ; Alexandrowicz Z. 1963c. Najpiękniejszy zabytek przyrody nieożywionej w Beskidzie Małym. Chrońmy Przyr. ojcz. 19, 3: 42—44. ; Alexandrowicz Z. 1963d. Skałki fliszowe w rezerwacie „Madohora”. Chrońmy Przyr. ojcz. 19, 6: 47—49. ; Alexandrowicz Z. 1964a. Zwalisko skalne na zachodnim stoku Madohory. Chrońmy Przyr. ojcz. 20, 2: 49—52. ; Alexandrowicz Z. 1964b. Ruinowe skałki fliszowe w okolicy Krzeszowa. Chrońmy Przyr. ojcz. 20, 3: 48—49. ; Alexandrowicz Z. 1964c. „Diabelski Kamień” w Beskidzie Małym. Chrońmy Przyr. ojcz. 20, 4: 39—42. ; Beeger H. D. 1958. Zu einem Vorkommen von Nadeleisenrz im Elbasandsteingebirge. Jb. Staatl. Mus. Mineral. Geol.: 97—99. ; Beyer O. 1912 (1911). Alaun und Gips als Mineralneubildungen und als Ursachen der chemischen Verwitterung in den Quadersandsteinen des sachsischen Kreidegebietes. Ztschr. d. deutsch. geol. Gesell. 63: 429—467. ; Bieda F. 1930. Sprawozdanie z badań geologicznych przeprowadzonych w lecie 1929 w okolicy Ciężkowic, ark. Pilzno. Pos. nauk. Państw. lnst. Geol. 27: 24—25. ; Bieda F. 1932. Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w roku 1931 na ark. Pilzno—Ciężkowice. Pos. nauk. Państw. Inst. Geol. 33: 30—32. ; Birecki T. 1964. Budowa geologiczna synkliny Bobowej (The geological structure of the Bobowa syncline). Prace geol. Komis. Nauk. Geol. PAN 21. Kraków. ; Czarnowski A. 1961. Skałki na Kotylniczym Wierchu. Wierchy 30: 271. ; Czarnowski A. 1964. Skały Beskidu Sądeckiego. Wierchy 33: 77—78. ; Czeppe Z. 1936. Niezbadane groty na Bukowcu. Młody Geograf 5, 1, (20): 8—11. ; Czeppe Z. 1952. Z morfologii Gór Stołowych (Morphology of the Stołowe Mountains). Ochr. Przyr. 20: 236—254. ; Drzał M. 1955a. „Kamień” pod Leskiem. Chrońmy Przyr. ojcz. 11, 5: 52—53. ; Drzał M. 1955b. Skałki na wzgórzu Wieprzyk Las koło Ciężkowic. Chrońmy Przyr. ojcz. 11, 6: 37—39. ; Dudziak J. 1958. W dwudziestolecie utworzenia rezerwatu skalnego „Kamienie Brodzińskiego”. Chrońmy Przyr. ojcz. 14, 5: 34—35. ; Dudziak J. 1959. Nowe zabytki przyrody nieożywionej w Beskidzie Śląskim. Wierchy 28: 265—266. ; Dudziak J. 1960. Kornuty — rezerwat skalny w Beskidzie Niskim. Chrońmy Przyr. ojcz. 16, 1: 45—47. ; Dudziak J. 1962. Skałki piaskowcowe na Żurawnicy w Beskidzie Małym. Wszechświat 4: 97—99. ; Dumanowski B. 1961. Forms of spherical cavities in the Stołowe Mountains. Studies on geology of the Sudetic Mountains. Zesz. nauk. Uniwer. Wrocław. Ser. B: 8: 123—137. ; Fusek 1932a. Grupa skał tzw. „diabelskich kamieni” w gminie Folusz (pow. jasielski). Ochr. Przyr. 12: 179. ; Fusek 1932b. „Kornuta”, skały najwyższego szczytu Magory, na terenie wsi Przegonina. Ochr. Przyr. 12: 179. ; Grzybowski J. 1921. Piaskowiec ciężkowicki (Gres de Ciężkowice). Kosmos 46: 222—226. ; Guzik K., Pożaryski W. 1949. Fałd Biecza (Biecz anticline). Biul. Państw. Inst. Geol. 53: 3—33. ; Jaskolski S. 1939. Wstęp do charakterystyki petrograficznej niektórych seryj ropnych polskich Karpat Fliszowych (Einfuhrung in die petrographische Charakteristik gewisser olfuhrenden Schichtenfolgen der polnischen Flyschkarpathen). Biul. Państw. Inst. Geol. 23: 1—97. ; Jurkiewicz H. 1958. Zespoły mikrofauny ze skał fliszowych fałdu Bóbrki (Karpaty krośnieńskie). Zesz. nauk. Akad. Górn.-Hut. 15, 2: 23—46. ; Jurkiewicz H. 1959. Poziomy otwornicowe paleogenu wschodniej części jednostki śląskiej (Microfaunal correlation in the Palaeogene of the eastern part of the Silesian nappe). Rocz. Pol. Tow. Geol. 29 (1960), 3: 235—263. ; Jurkiewicz H. 1967. Otwornice paleogenu podmenilitowego polskich Karpat środkowych (Foraminifers in the Sub-Menilitic Palaeogene of the Polish Middle Carpathians). Z badań strat.-paleont. w Polsce 4. Biul. Państw. Inst. Geol. 210: 5—128. ; Kettner R. 1957. Všeobecna geologie. 2. Česk. Akad. Věd, Praha. ; Klimaszewski M. 1932. „Grzyby skalne” na pogórzu karpackim między Rabą a Dunajcem (Mushroomshaped rocks in the subcarpatian hills). Ochr. Przyr. 12: 64—70. ; Klimaszewski M. 1934. Grzyby skalne — osobliwości przyrody martwej. Ziemia 24, 1, 2: 34—36. ; Klimaszewski M. 1935. „Kamień” koło Szczyrzyca (Curious rock near Szczyrzyc). Ochr. Przyr. 15: 242—246. ; Klimaszewski M. 1939—1946. Podział morfologiczny południowej Polski (Morphological division of Southern Poland). Czasop. geogr. 17: 133—182. ; Klimaszewski M. 1947. Osobliwości skalne w Beskidach Zachodnich. Wierchy 17: 57—71. ; Klimaszewski M. 1952. Zagadnienia plejstocenu południowej Polski (The problems of the Pleistocene in Southern Poland). Z badań czwartorzędu w Polsce 1. Biul. Państw. Inst. Geol. 65: 137—267. ; Klimaszewski M. 1961. Geomorfologia ogólna. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Konarski E. 1964. Stosunki geologiczne rejonu Ciężkowic. Przegl. geol. 3: 130—134. ; Kondracki J. 1965. Geografia fizyczna Polski. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Koszarski L. 1956. Observations on the Sedimentation of the Ciężkowice Sandstone near Ciężkowice (Carpathian Flysch). Bull. Acad. Pol. Sci. Cl. 3, 4, 6: 393—398. ; Koszarski L. 1962. Skałki piaskowców istebniańskich w okolicy Krosna (The rocks of the Istebna sandstones in the vicinity of Krosno — Flysch Carpathians). Chrońmy Przyr. ojcz. 18, 6: 17—31. ; Koszarski L. 1963. Wycieczka W-I-1 w przewodniku: Wewnętrzne Karpaty. Praca zbior. pod red. S. Wdowiarza i W. Nowaka. Karp.-Bałk. Geolog. Asoc. Kongr. 4: 65—78. ; Kowalski K. 1954. Jaskinie Polski (Les cavernes de la Pologne). 3. Wyd. Państw Muz. Arch. Państw. Wydawn. Nauk. Warszawa. ; Książkiewicz M. 1959. Geologia dynamiczna. Wydawn. Geol. Warszawa. ; Kuźniar C. 1923. Sprawozdanie z badań geologicznych w okolicach Dobczyc. Pos. nauk. Państw. Inst. Geol. 5: 1—2. ; Kuźniar C. 1929. W sprawie dyluwium i morfologii doliny Raby. Wiad. Geogr. 7: 71—72. ; Lentschig-Sommer S. 1960. Petrographische Untersuchung der Wabenverwitterung des Elbsandsteins. Jb. Staatl. Mus. Mineral. Geol.: 111 —126. ; Łoziński W. 1909. Über die mechanische Verwitterung der Sandsteine im gemassigten Klima. Bull. Acad. Sci. Pol. CI. Sci. math. nat. 1: 1—25. ; Mach H. 1932. Okazy przyrody w powiecie bocheńskim i okolicy. Orli Lot 13: 39—42. ; Motyka J. 1927. „Miasto Skamieniałe“. O skałkach ciężkowickich i ich ochronie. Ziemia 12, 7: 100—104. ; Nyka J. 1965. Diabelskie Kamienie. Ziemia. Publikacja zbiorowa. Wyd. Pol. Tow. Tur.- Kraj.: 224—225. ; Pagaczewski S. 1948. Skamieniałe Miasto. Ziemia 39, 3: 66—68. ; Pagaczewski S. 1960. Skamieniałe Miasto. Przyr. Polska 7: 15. ; Petrascheck W. 1908. Die Oberflachen und Verwitterungsformen im Kreidegebiet von Adersbach und Wekelsdorf. Jb. d. K. K. Geol. Reichs - Anstalt. 58. ; Radomska-Świdzińska L. 1932. Na Prządkach i Odrzykoniu. Ziemia 22, 7: 199—207. ; Rouppert K. 1922. Kamień-grzyb w Bigoszowce. Ochr. Przyr. 3: 73. ; Sosnowski K. 1948. Ziemia Krakowska. Przewodnik wycieczkowy. 2. Wyd. Pol. Tow. Tatrz. Kraków. ; Starkel L. 1957. Rozwój morfologiczny progu Pogórza Karpackiego między Dębicą a Trzcianą (Morphological development of the escarpment of the Pogorze Karpackie between Dębica and Trzciana). Prace geogr. PAN 11. ; Szaflarski J. 1933. Grzyby skalne w okolicy Dobczyc w dolinie Raby. Ziemia 23, 12: 227—229. ; Świdziński H. 1932. Projekt rezerwatu „Prządki” pod Krosnem (Projet de la reserve „Prządki” pres Krosno). Ochr. Przyr. 12: 58—64. ; Świdziński H. 1933a. „Prządki” — skałki piaskowca ciężkowickiego pod Krosnem („Prządki” — groupe de rochers pres de Krosno, Karpates). Zabytki Przyr. nieożyw. 2: 94—125 ; Świdziński H. 1933b. „Kamień Liski” w Glinnem koło Leska (Liska) („Kamień Liski” — rocher de Lesko — couches de Krosno, Glinne pres de Lesko, Karpates). Ibidem: 126—128. ; Świdziński H. 1933c. „Diabli Kamień” (g. Kosiniska) skałka piaskowca magórskiego koło Folusza (p. Jasło) („Diabli Kamień” — „La Pierre du Diable” Gres de Magora, pres de Folusz, district de Jasło, Karpates). Ibidem: 129—131. ; Świdziński H. 1934. Sprawozdanie z badań geologicznych wykonanych w r. 1933 na ark. Brzostek i Pilzno. Pos. nauk. Państw. Inst. Geol. 39: 17—18. ; Świdziński H. 1935. Wyniki badań geologicznych na obszarze fałdu Brzanka—Liwocz i antykliny Rzepienników (ark. Pilzno). Pos. nauk. Państw. Inst. Geol. 42: 13—14. ; Świdziński H. 1936a. Budowa geologiczna Kornut. Rozdz. w pracy: Sulma T., Kornuty — rezerwat na Łemkowszczyźnie (Kornuty bei Gorlice als Naturschutzgebiet). Ochr. Przyr. 16: 57—73. ; Świdziński H. 1936b. Dalsze badania w okolicach Ciężkowic. Pos. nauk. Państw. Inst. Geol. 45: 13—14. ; Świdziński H. 1937. Wyniki zdjęć geologicznych wykonanych w r. 1936 między Gromnikiem i Zakliczynem ark. Pilzno. Pos. nauk. Państw. Inst. Geol. 48: 16. ; Świdziński H. 1947. Słownik stratygraficzny Północnych Karpat Fliszowych. Biul. Państw. Inst. Geol. 37: 5—124. ; Świdziński H. 1953. Karpaty fliszowe między Dunajcem a Sanem. Rozdział w: Regionalna Geologia Polski. Karpaty tom 1, zeszyt 2 (Tektonika): 362—422. Praca zbior. pod red. M. Książkiewicza. Wyd. Pol. Tow. Geol. Warszawa. ; Tomek W. 1949. Rezerwat „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach koło Tarnowa. Chrońmy Przyr. ojcz. 5, 9/10: 35-40. ; Tomek W. 1952. Projektowany rezerwat „Diable Skały” w Bukowcu. Chrońmy Przyr. ojcz. 8, 2: 20—27. ; Tomek W. 1963. Ciężkowice i okolica. Przewodnik. Wydawn. Liter. Kraków. ; Walczak W. 1937. Jaskinia w Bukowcu. Wierchy 15: 224—229. ; Walter H., Dunikowski E. 1882. Geologiczna budowa naftonośnego obszaru zachodniogalicyjskich Karpat. Cz. I. Kosmos 7. ; Walter H., Dunikowski E. 1883. Geologiczna budowa naftonośnego obszaru zachodnio-galicyjskich Karpat. Cz. II. Kosmos 8. ; Wdowiarz S., Jucha S. 1963. Wycieczka W-II-2 w przewodniku: Wewnętrzne Karpaty. Praca zbior. pod red. S. Wdowiarza i W. Nowaka. Karp.-Bałk. Geolog. Asoc. Kongr. 4: 100—116. ; Zerndt J. 1924. Petrografia piaskowców z okolic Ciężkowic (Petrographische Studien uber Karpathen-Sandsteine der Umgegend von Ciężkowice — sudlich Tarnów). Bull. Acad. Pol. Sci. et Let. Ser. A: 195—218.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ochrona Przyrody

Tom:

R. 35

Strona pocz.:

281

Strona końc.:

335

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:124658

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-05-21

Data dodania obiektu:

2020-05-21

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/112111

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji