Object

Title: Antyczna translatologia

Creator:

Piętka, Radosław

Date issued/created:

2004

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2004)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. E. Balcerzan, Poetyka przekładu artystycznego. W: Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie. Warszawa 1971.
2. S. M. Beall, Translation in Aulus Gellius. „Classical Quarterly” t. 47 (1997), nr 1, s. 215-226.
3. W. Beniamin, Zadania tłumacza. Przeł. J. Sikorski. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Oprac. H. Orłowski. Poznań 1996.
4. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków. T. 3: Okres hellenistyczny. Warszawa 1992.
5. S. P. Brock, Aspects of Translation Technique in Antiquity. „Greek, Roman and Byzantine Studies” t. 20 (1979), nr 1, s. 69-87.
6. S. P. Brock, C. T. Fritsch, S. Jelliсоe, A Classified Bibliography of the Septuagint. Leyde 1973.
7. R. R. Chodkowski, Ajschylos i jego tragedie. Lublin 1994.
8. G. Cuendet, Cicèron et Saint Jérôme traducteurs. „Revue des études latines” 1933, nr 11, s. 380-400.
9. K. Dedecius, Notatnik tłumacza. Przeł. J. Prokop. Kraków 1974.
10. J. Derrida, Psyche. Odkrywanie innego. Przeł. M. P. Markowski. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybór, oprac., przedmowa R. Nycz. Kraków 1997, s. 81-107.
11. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów. Przeł. I. Кrońska [i in.]. Oprac. I. Krońska. Warszawa 1982.
12. C. Dogniez, Bibliography of the Septuagint /Bibliographie de la Septante. (1970-1993). Leyde 1995.
13. J. Domański, Kilka uwag o teorii i praktyce przekładania w łacińskim obszarze językowym. „Przegląd Tomistyczny. Rocznik poświęcony historii teologii” t. 1 (1984), s. 124-127.
14. U. Eco, Czytanie świata. Przeł. M. Woźniak. Kraków 1999.
15. U. Eco, Interpretacja i historia. W: U. Eco, R. Rorty oraz J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja. Red. S. Сollini. Przeł. Т. Вieroń. Kraków 1996.
16. M. Foucaullt, Sobąpisanie (Przeł. M. P. Markowski). W: Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura. Przeł. B. Banasiak [i in.]. Oprac. T. Komendant. Warszawa 1999.
17. L. Gamberale, Traduzione in Gellio. Roma 1969.
18. Hermès Trismégiste. Corpus Hermeticum. Ed. A. D. Nock, A.-J. Festugière. Wyd. 5. T. 1. Paris 1992.
19. B. Kytzler, „Fidus Interpres": The Theory and Practice of Translation in Classical Antiquity. „Antichthon” t. 23 (1989), s. 42-50.
20. W. Olszaniec, Fragment „Listów " Platona w tłumaczeniu Cycerona i Leonarda Bruniego. „Meander” 1999, nr 6, s. 523-530.
21. J. Pépin, L’Herméneutique ancienne. „Poétique” 1975, nr 24, s. 291-300.
22. A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań 1996.
23. J. G. F. Powell, Cicero’s Translations from Greek. W zb.: Cicero the Philosopher: Twelve Papers. Ed. J. G. F. Powell. Oxford 1995.
24. Quintus Horatius Flaccus, Dzieła. Przeł., wstęp S. Gołębiowski. T. 2. Warszawa 1980.
25. F. M. Rener, Interpretatio. Language and Translation from Cicero to Tytler. Amsterdam 1989.
26. Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór. Oprac. S. Stabryła. Wrocław-Warszawa 1983. BN II 207.
27. A. Seele, Römische Übersetzer. Nöte, Freiheiten, Absichten: Verfahren des literarischen Übersetzens in der griechisch-römischen Antike. Darmstadt 1995.
28. G. Steiner, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu. Przeł. O. i W. Kubińsсy. Kraków 2000.
29. R Steinmetz, Gellius als Übersetzer. W zb.: Zum Umgang mit fremden Sprachen in der griechisch-römischen Antike. Hrsg. C. W. Müller, K. Sier, J. Werner. Stuttgart 1992.
30. T. Wikarjakówna, M Tullius Cicero de arte e Graeco in Latinum convertendi quid censuerit. „Symbolae Philologorum Posnaniensium” t. 7 (1988). s. 86-88.
31. A. Wypustek, Magia antyczna. Wrocław 2001.
32. J. Ziętarska, Etyka - estetyka - filologia. U źródeł dawnej myśli translatorskiej. W zb.: Przekład literacki. Teoria - historia - współczesność. Red. A. Nowicka-Jeżowa, D. Knysz-Tomaszewska. Warszawa 1997, s. 29-39.
33. J. Ziętarska, Pod wezwaniem Cycerona i Horacego. „Teksty” 1976, nr 1, s. 105-116.
34. J. Ziomek, Przekład - rozumienie - interpretacja. W: Powinowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa 1980.
35. E. Zwolski, Świat egipski u Ajschylosa. „Roczniki Humanistyczne. Filologia Klasyczna” t. 16 (1968), z. 3, s. 37-60.

Issue:

1

Start page:

7

End page:

18

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:119634 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Mar 31, 2020

In our library since:

Mar 31, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/112706

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Piętka R. - Antyczna translatologia Mar 31, 2020

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information