Object

Title: "Wolność i transcendencja : studia i eseje o Młodej Polsce", Maria Podraza-Kwiatkowska, Kraków 2001

Creator:

Gutowski, Wojciech

Date issued/created:

2004

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2004)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Bielik-Robson, My, romantycy - źródła romantycznego modernizmu Charlesa Taylora. Wstęp w: Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przekł. zbiór. Warszawa 2001. ; 2. Ciało - płeć - literatura. Prace ofiarowane prof G. Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin. Red. M. Homung, M. Jędrzejczak, T. Korsak. Warszawa 2001. ; 3. W. Czernianina, Młodopolski erotyk hedonistyczny. Problemy poetyki. Wrocław 2000. ; 4. H. Filipkowska, Z problematyki mitu w literaturze Młodej Polski. W zb.: Problemy literatury polskiej lat 1890- 1939. Seria 1. Red. H. Kirchner, Z. Żabicki. Wrocław 1972, s. 221-252. ; 5. H. Floryński, Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu. Wrocław 1976. ; 6. Friedrich Nietzsche i pisarze polscy. Red. W. Kunicki, przy współpracy K. Polechońskiego. Poznań 2002. ; 7. W. Gutowski, Mit - Eros - Sacrum. Sytuacje młodopolskie. Bydgoszcz 1999. ; 8. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Wyd. 2: Kraków 1997. ; 9. W. Gutowski, Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej. Studia o twórczości Tadeusza Micińskiego. Bydgoszcz 2002. ; 10. W. Gutowski, wstęp w: T. Miciński, Wybór poezji. Kraków 1999. ; 11. W. Gutowski, Z próżni nieba ku religii życia. Motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski. Kraków 2001. ; 12. S. Helsztyński, Abelard i Heloiza warszawskich Powązek. W: Meteory Młodej Polski. Kraków 1969. ; 13. E. Ihnatowicz, Literatura polska drugiej połowy XIX wieku (1864-1914). Warszawa 2000. ; 14. W. Kaczmarek, Złamane pieczęcie Księgi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski. Lublin 1999. ; 15. Literatura wobec niewyrażalnego. Red. W. Bolecki, E. Kuźma. Warszawa 1998. ; 16. H. Markiewicz, Niewiarygodna książka. „Teksty Drugie” 2001, z. 5, s. 94-99. ; 17. G. Matuszek, Naturalis tyczne dramaty. Kraków 2001. ; 18. J. Michalik, Twórczość Ibsena w sądach krytyki polskiej 1875-1906. Warszawa 1971. ; 19. Cz. Miłosz, Od początku tamtego stulecia. „+ Plus - Minus”. Dodatek do „Rzeczpospolitej” 2002, nr 71 (z 23-24 III), s. 3. ; 20. Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1977. ; 21. Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej. Red. E. Łoch. Lublin 2001. ; 22. Nowa świadomość pici w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. Red. G. Ritz, Ch. Binswanger, C. Scheide. Kraków 2000. ; 23. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997. ; 24. R. Nycz, Kilka uwag o literackiej formacji modernistycznej. W zb.: Stulecie Młodej Polski. Studia. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1995, s. 283-307. ; 25. R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001. ; 26. Obraz Boga Ojca w kulturze. Red. M. Ołdakowska-Kuflowa, U. M. Mazurczak. Lublin 2000. ; 27. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski. Warszawa 1992 (i wyd. nast.). ; 28. M. Podraza-Kwiatkowska, Młodopolskie harmonie i dysonanse. Warszawa 1969. ; 29. M. Podraza-Kwiatkowska, Schopenhauer i chuć. „Teksty” 1974, nr 2, s. 25-35. ; 30. M. Podraza-Kwiatkowska, Somnambulicy - dekadenci - herosi. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski. Kraków 1985. ; 31. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1975 (i wyd. nast.). ; 32. Poetki przełomu XIX i XX wieku. Oprac, zespół, pod red. J. Zacharskiej. Białystok 2000. ; 33. M. Popiel, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej. Kraków 1999. ; 34. Programy i dyskusje literackie Młodej Polski. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Wrocław 1977 (i wyd. nast.). BN I 212. ; 35. K. Przerwa Tetmajer,Psyche. Seria 3. W: Poezje. Warszawa 1980. ; 36. S. Przybyszewski, Z psychologii jednostki twórczej. I. Chopin i Nietzsche. W: Synagoga szatana. I inne eseje. Oprac. G. Matuszek. Kraków 1995. ; 37. L. Staff, Poezje zebrane. T. 1. Warszawa 1967. ; 38. M. Stala, Metafora w liryce Młodej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego. Warszawa 1988. ; 39. M. Stala, Problem człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. Kraków 1994. ; 40. Studia o Tadeuszu Micińskim. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1979. ; 41. A. Szandlerowski, Confiteor. W: Pisma. Warszawa 1912. ; 42. W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej. Red. M. Stała, F. Ziejka. Kraków 2001. ; 43. T. Weiss, Romantyczna genealogia polskiego modernizmu. Warszawa 1974. ; 44. M. Wyka, Brzozowski i jego powieści. Kraków 1981. ; 45. M. Wyka, Obraz i doświadczenie kresów w powieści Brzozowskiego „Sam wśród ludzi" W: Światopoglądy młodopolskie. Kraków 1996. ; 46. M. Żmigrodzka, wypowiedź w zb.: Nasze pojedynki o romantyzm. Red. D. Siwicka, M. Bieńczyk. Warszawa 1995.

Issue:

1

Start page:

230

End page:

239

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:119651 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Mar 31, 2020

Number of object content hits:

8

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/112722

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information