Obiekt

Tytuł: Przepisywanie zagłady : Shoah o późnych poematach Tadeusza Różewicza

Twórca:

Ubertowska, Aleksandra

Data wydania/powstania:

2004

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2004)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. M. H. Abrams, Ustalanie i dekonstruowanie. Przeł. T. Kunz . W zb.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. Red. R. Nycz. Gdańsk 2000, s. 211-260.
2. Th. W. Adorno, Rozważania o metafizyce. W: Dialektyka negatywna. Przeł. i wstępem poprzedziła K. Krzemieniowa. Warszawa 1986.
3. Th. W. Adorno, M. Horkheimer, Dialektyka oświecenia. Przeł. M. Łukasiewicz. Posłowie M. Siemek. Warszawa 1994.
4. A. Araszkiewicz, Wypowiadam wam moje życie. Melancholia Zuzanny Ginczanki. Warszawa 2001.
5. E. Balcerzan, Poezja polska w latach 1939-1965. Wyd. 2. Cz. 1. Warszawa 1984.
6. R. Barthes, Brecht i dyskurs. Przyczynek do badań nad dyskursywnością. Przeł. K. Kłosiński. W: Lektury. Wybór, oprac., posłowie M. P. Markowski. Warszawa 2001.
7. R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. Trznadel. Warszawa 1995.
8. Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada. Warszawa 1992.
9. W. Bojda, Kompleks Izaaka. (Tadeusz Różewicz: „Ocalony"). W: Kanonada. Interpretacje wierszy polskich (1939-89). Katowice 1999.
10. K. Burke, Retoryka „Mein Kampf". Przeł. M. Szpakowska. W zb: Nowa krytyka. Antologia. Wstęp i oprac. Z. Łapiński. Warszawa 1982, s. 344-377.
11. S. Buryła, Holocaust a nowa sytuacja tragiczna. „Ruch Literacki” 1999, z. 6, s. 633-647.
12. P. Czapliński, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat 90. Kraków 2001.
13. P. De Man, Autobiografia jako odtwarzanie. Przeł. M. B. Fedewicz. W zb.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. Red. R. Nycz. Gdańsk 2000, s. 106-124.
14. P. De Man, Pojęcie ironii. Przeł. A. Sosnowski. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 7-38.
15. T. Drewnowski, Walka o oddech. O pisarstwie Tadeusza Różewicza. Warszawa 1990.
16. M. Eliade, Alchemia i inicjacja. W: Kowale i alchemicy. Przeł. A. Leder. Warszawa 1993.
17. Fragment i całość. T. Fiałkowski w rozmowie z M. Porębskim. „Tygodnik Powszechny” 2001, nr z 14 X, s. 12.
18. M. Głowiński, Wielkie zderzenie. „Teksty Drugie” 2002, nr 3, s. 199-211.
19. N. Gross, Poeci i Szoah. Obraz Zagłady Żydów w poezji polskiej. Sosnowiec 1993.
20. A. Heller, Pamięć i zapominanie. O sensie i braku sensu. Przeł. A. Konopacki. „Przegląd Polityczny” 2001, nr 52/53, s. 27.
21. M. Janion, Klęska kultury. W: Żyjąc tracimy życie. Warszawa 2001.
22. M. Januszkiewicz, Człowiek jako rzecz albo oblicza reifikacji. W zb.: Człowiek i rzecz. Red. S. Wysłouch, B. Kaniewska. Poznań 1999, s. 45-59.
23. S. Jaworski, U podstaw awangardy. Tadeusz Peiper, pisarz i teoretyk. Wyd. 2. Kraków 1980.
24. E. Jedlińska, Sztuka po Holocauście. Łódź 2001.
25. K. Kłosiński, Imię Róży. „Pamiętnik Literacki” 1999, z. l , s. 5-20.
26. S. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. Wyd. 4. Warszawa 1991.
27. D. Krawczyńska, G. Wołowiec, Fazy i sposoby pisania o Zagładzie w literaturze polskiej. W zb.: Literatura polska wobec Zagłady. Red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak. Warszawa 2002, s. 11-27.
28. A. Legeżyńska, Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. Poznań 1999.
29. P. Levi, Czy to jest człowiek. Przeł. H. Wiśniowska. Warszawa 1996.
30. E. Levinas, Przestrzeń nie jest jednokierunkowa. W: Trudna wolność. Eseje o judaizmie. Przeł. A. Kuryś. Gdynia 1991.
31. J. H. Miller, Krawędź: współczesne badania literackie na rozstajach. Przeł. J. Goślinski. W zb.: Dekonstrukcja w badaniach literackich. Red. R. Nycz. Gdańsk 2000, s. 143-182.
32. Cz. Miłosz, Różewicz w roku 1996 w: Życie na wyspach. Kraków 1998.
33. R. Nycz, Tadeusza Różewicza „tajemnica okaleczonej poezji". W: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2001.
34. W. Panas, Zagłada od Zagłady. W: Pismo i rana. Szkice o problematyce żydowskiej w literaturze polskiej. Lublin 1996.
35. M. Piwińska, Różewicz, albo technika collage'u. „Dialog” 1963, nr 9, s. 85-89.
36. J. Przyboś, W głąb las. W: Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp E. Balcerzan. Wybór E. Balcerzan, A. Legeżyńska. Komentarze oprac. A. Legeżyńska. Wrocław 1989, s. 51. BN 1266.
37. R. Przybylski, W celi śmierci. W: Baśń zimowa. Esej o starości. Warszawa 1998.
38. G. Ritz, Tadeusz Różewicz „Matka odchodzi" - początek lektury psychopoetyckiej. W: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Przeł. B. Drąg, A. Kopacki, M. Łukasiewicz. Warszawa 2002.
39. T. Różewicz, Drewniany karabin. „Odra” 2002, nr 7/8, s. 51-55.
40. T. Różewicz, nożyk profesora. W: nożyk profesora. Wrocław 2001.
41. T. Różewicz, Ocalony. W: Poezja. T. 1. Kraków 1988, s. 21.
42. T. Różewicz, recycling. W: zawsze fragment, recycling. Wrocław 1996, s. 96.
43. B. Skarga, Filozofia i gwałt. W: Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne. Kraków 1997.
44. A. Skrendo, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Kraków 2002.
45. K. Szczuka, Miłość w czasach Zagłady. „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 27, s. 14.
46. S. Szymutko, Niewyrażalna i niedostępna rzeczywistość. W: Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie. Katowice 1998, s. 17-30.
47. R. Śliwiński, Nuda według Różewicza. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Śliwiński, P Czapliński. Poznań 1999.
48. A. Ubertowska, Tadeusz Różewicz a literatura niemiecka. Strategie intertekstualności. Kraków 2002.
49. A. Warmiński, Alegoria referencji. Wstęp w: P. de Man, Ideologia estetyczna. Przeł. A. Przybysławski. Gdańsk 2000.
50. T. Żukowski, Zagłada a język poetycki Tadeusza Różewicza. W zb.: Literatura polska wobec Zagłady. Red. A. Brodzka-Wald, D. Krawczyńska, J. Leociak. Warszawa 2002, s. 141-165.
51. J. E. Young, Writing and Rewriting the Holocaust. Narrative and the Consequences o f Interpretation. Bloomington 1988.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

57

Strona końc.:

70

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120293 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-08

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/112786

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji