RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Recepcja szkolna i uniwersytecka twórczości Friedricha Hebbla w Galicji (1890-1939)

Creator:

Sadkowska, Katarzyna

Date issued/created:

2004

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2004)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. A. Aliśkiewicz, Friedrich Hebbels Ästhetische Ansichten. Brody 1900.
2. Z. Bass, Hebbel und Ibsen. W: SD c.k. Wyższej Szkoły Realnej w Śniatyniu za rok 1913. Śniatyń 1913.
3. G. Brandes, Henryk Ibsen. Przeł. J. Klemensiewiczówna. Lwów 1901.
4. M. Byran, Intercultural Education and Foreign Language Teaching. „Word Studies Journal” 1990, nr 1, s. 5.
5. Z. Czerny, Kongres międzynarodowy. Interpretacja tekstów i kanon lektur literackich. „Neofilolog” 1931, z. 3.
6. O. Dobijanka-Witczakowa, Historia Katedry Germanistyki w Uniwersytecie Jagiellońskim. W zb.: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Historia katedr. Red. W. Taszycki, A. Zaręba. Kraków 1964, s. 349-365.
7. H.H. Egglmaier, Entwicklungslinien der neueren deutschen Literaturwissenschaft in Österreich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Institutionelles-Wissenschaftspolitisches-Bildungsgeschichtliches. W zb.: Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert. Red. J. Fohrmann, W. Voßkamp. Stuttgart 1994.
8. M. Friedländer, Zakres nauki o kulturze w nauczaniu języka niemieckiego. „Neo- filolog” 1930, z. 3.
9. M. Gierlak, Zygmunt Łempicki als Lehrbücherautor. Zum Deutschlandbild in den polnischen Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache. W zb.: Kulturtransfer Polen-Deutschland. Wechselbeziehungen in Sprache, Kultur und Gesellschaft. Red. K. Sauerland. Bonn 1999.
10. Hebbels Werke in zehn Teilen. Hrsg. Th. Poppe. Cz. 9: Tagebücher 1. Berlin 1912.
11. H. Ibsen, Kaiser und Galiläer. W: Gesammelte Werke. Übertragen E. Brasewetter. Erläutert L. Passarge. T. 1. Leipzig, b.r.
12. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Przeł. M. Turowicz. Warszawa 1960.
13. Inwentarz akt wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Red. J. Michalewicz. Kraków 1997.
14. Katedra i seminarium filologii germańskiej. 1851-1939. Archiwum UJ, sygn. WF II 157.
15. A. Kleczkowski, Germanistyka, anglistyka i skandynawistyka w Polsce. Kraków 1948.
16. D. Kopp, Deutsche Philologie und Erziehungssystem. W zb.: Wissenschaftsgeschichte der Germanistik im 19. Jahrhundert. Red. J. Fohrmann, W. Voßkamp. Stuttgart 1994.
17. K. A. Kuczyński, Richard Maria Werner und sein Lemberger Hebbel-Kreis. Hebbel-Forschung in Polen. „Hebbel-Jahrbuch” 1988, s. 127-131.
18. K. A. Kuczyński, Zygmunt Łempicki i polska germanistyka okresu międzywojennego. W zb.: Z dziejów germanistyki historycznoliterackiej w Polsce. Red. K. A. Kuczyński. Łódź 1991.
19. A. Schumann, Die Ausgaben von Hebbels Tagebüchern. Ein Problemfall der literarischen Kanonbildung. W zb.: Studien zu Hebbels Tagebüchern. Red. G. Häntzschel. München 1994.
20. I. Sikora, Literatura Młodej Polski w szkolnej edukacji polonistycznej. T. 1 : Od końca XIX wieku do roku 1939. Wrocław 1995.
21. K. W. F. Solger, Erwin. Vier Gespräche über die Kunst. T. 1-2. Berlin 1818.
22. Sprawozdanie Dyrekcji c.k. II. Gimnazjum z językiem wykładowym polskim w Stanisławowie za rok szkolny 1912-1913. Stanisławów 1913.
23. Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gimnazjum III. we Lwowie za rok szkolny 1914. Lwów 1914.
24. Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gimnazjum V. we Lwowie za rok szkolny 1907. Lwów 1907.
25. Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gimnazjum V. we Lwowie za rok szkolny 1909. Lwów 1909.
26. Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gimnazjum VI. we Lwowie za rok szkolny 1911/12. Lwów 1912.
27. Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Gimnazjum VII. im. Tadeusza Kościuszki za rok 1913/14. Lwów 1914.
28. Sprawozdanie Dyrekcji c.k. Wyższego Gimnazjum I. z językiem wykładowym polskim w Tarnopolu za rok szkolny 1913. Tarnopol 1913.
29. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Bielsku za rok szkolny 1933/34. Cieszyn 1934.
30. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum z językiem wykładowym niemieckim w Bielsku za rok szkolny 1931/32. Bielsko 1932.
31. Sprawozdanie Komisji Wydziału Filologicznego UJ. Teczka Katedra i seminarium filologii germańskiej. 1851-1939. Archiwum UJ, sygn. WF II 157.
32. J. Świerzowicz, Bóg, człowiek i świat u Fryderyka Hebbla. W: SD Gimnazjum Klasycznego w Trzemesznie za rok 1932/33. Trzemeszno 1933.
33. A. de Tocqueville, Dawny ustrój i rewolucja. Przeł. A. Wolska. Wstęp J. Szacki. Warszawa 1970.
34. R. M. Werner, Hebbel. Ein Lebensbild. Berlin 1905.
35. Z. Żygulski, Ibsen i ibsenizm. „Kwartalnik Neofilologiczny” 1956, z. 4,
36. Z. Żygulski, Sto lat filologii germańskiej w Polsce. W zb.: Z dziejów germanistyki historycznoliterackiej w Polsce. Red. K. A. Kuczyński. Łódź 1991, s. 229-245.

Issue:

2

Start page:

187

End page:

206

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120301 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 8, 2020

Number of object content downloads / hits:

43

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/112793

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information