Object

Title: Umberto Eco : hybrydowe teksty, kłączowe narracje i ironia

Creator:

Salwa, Piotr

Date issued/created:

2004

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2004)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. G. Almansi, L’Ironie de l’ironie. „Documents de travail et pré-publications”. Université di Urbino, Centro Intemazionale di Semiotica e Linguistica, serie B, nr 84/85 (maggio-giugno 1979)
2. М. Васhtin, Estetyka twórczości słownej. Przeł. D. Uliсka. Oprac, przekładu i wstęp E. Czaplejewicz. Warszawa 1986.
3. D. Bertrand, Ironia i humor: dyskurs wywracający. W zb.: Humor europejski. Red. M. Abramowicz, D. Bertrand, T. Stróżyński. Lublin 1994.
4. W. Bolecki, Spójność tekstu (literackiego)jako konwencja. W zb.: Teoretycznoliterackie tematy i problemy. Red. J. Sławiński. Wrocław 1986, s. 149-174.
5. P. De Man, Pojęcie ironii. Przeł. A. Sosnowski. „Literatura na Świecie” 1999, nr 10/11, s. 7-38.
6. R. Dragunowa, Ironiczny aspekt intertekstualności. W zb.: Humor europejski. Red. M. Abramowicz, D. Bertrand, T. Stróżyński. Lublin 1994.
7. U. Eco, I limiti dell’interpretazione. Milano 1990.
8. U. Eсo, Il comico e la regola. „Alfabeta” 1981, nr 21, s. 5-6.
9. U. Eсo, Imię róży. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1987.
10. U. Eco, Lector in fabula. Współdziałanie w interpretacji tekstów narracyjnych. Przeł. P. Salwa. Warszawa 1994.
11. U. Eco, Nowe średniowiecze. (1972). W: Semiologia życia codziennego. Warszawa 1998.
12. U. Eco, Sette anni di desiderio. Milano 1983.
13. Κ. Faliсka, Ironia i stereotyp u Villiers de l’Isle-Adam. W zb.: Humor europejski. Red. M. Abramowicz, D. Bertrand, T. Stróżyński. Lublin 1994.
14. A. Greimas, Du Sens. Paris 1970.
15. L. Hutсheon, Ironia, satyra, parodia - o ironii w ujęciu pragmatycznym. Przeł. K. Górska. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 331-350.
16. L. Hutсheon, Ironie et parodie: stratégie et structure. „Poétique” 36 (1978)
17. E. Hutchens, The Identification of Irony. „English Literary History” t. 27 (1960), nr 4, s. 352-363.
18. Ironia. Red. M. Głowiński. Gdańsk 2002.
19. S. Kierkegaard, O pojęciu ironii. Przeł. A. Djakowska. Warszawa 1999.
20. E. Lommatzsch, Beiträge zur älteren italienischen Volksdichtung. Untersuchungen und Texte. Berlin 1959.
21. Μ. Mizzau, L'ironia. La contraddizione consentita. Milano 1984.
22. L. Olbrechts-Tyteca, Le Comique du discours. Bruxelles 1974.
23. D. Ostaszewska, E. Sławkowa, Kontekst rozważania w strukturze tekstu. (Analiza funkcjonalno-strukturalna). W zb.: Tekst i jego odmiany. Red. T. Dobrzyńska. Warszawa 1996, s. 7-18.
24. I. Passi, Powaga śmieszności. Przeł. K. Minczewa-Gospodarek. Warszawa 1980.
25. L. Pirandello, L’umorismo. Milano 1992.
26. G. Prince, Narrative Pragmatics. Message and Point. „Poetics” 12 (1983), s. 527-536.
27. L. Rossi, Ironia e parodia nel „Decameron”. W zb.: La novella italiana. Atti del Convegno di Caprarola. T. 1. Roma 1989.
28. J. Searle, Status logiczny wypowiedzi fikcyjnej. Przeł. H. Buczyńska-Garewicz. „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 2, s. 307-319.
29. G. Serсambi, Novelle. Nuovo testo critico con studio introduttivo e note. Ed. G. Siniсropi. Firenze 1995.
30. D. Sperbera, D. Wilson, Ironia a rozróżnienie między użyciem a przywołaniem. Przeł. M. B. Fedewiсz. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 265-288.
31. Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „ Pamiętnika Literackiego". II. Red. K. Bartoszyński, M. Głowiński, H. Markiewicz. Wrocław 1988.

Issue:

3

Start page:

127

End page:

138

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120457 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 10, 2020

Number of object content hits:

36

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113016

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information