Obiekt

Tytuł: Funkcje obszarów i obiektów chronionych w popularyzacji i dydaktyce nauk o Ziemi ; Functions of protected areas and objects in earth sciences education and popularization

Twórca:

Otęska-Budzyn, Janina

Data wydania/powstania:

1992

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 165-167 ; ISSN 0078-3250

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Alexandrowicz S.W. 1978. The northern slope of Babia Góra as a huge rock slump. Studia geomorph. Carp.-Balc. 12: 133-148.
Alexandrowicz Z. 1966. Utwory kredowe w krach glacjalnych na wyspie Wolin i w okolicy Kamienia Pomorskiego (Cretaceous deposits in glacial floes on the Wolin island and in the vicinity of Kamień Pomorski). Prace geol. Kom. Nauk Geol. PAN, 35.
Alexandrowicz Z. 1989. The optimum system of tors protection in Poland. Ochr. Przyr. 47: 277-308.
Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W. 1988. Ridge-top trenches and rifts in the Polish Outer Carpathians. Ann. Soc. Geol. Pol. 58: 207-228.
Alexandrowicz Z., Drzał M., Kozłowski S. 1975. Katalog rezerwatów i pomników przyrody nieożywionej w Polsce (A catalogue of inanimate nature reserves and monuments in Poland). Studia Naturae, ser. B, 26.
Bartyzel R., Szyda E. 1982. Ścieżki przyrodnicze po Pieninach. Pieniński Park Narodowy, Krościenko.
Birkenmajer K. 1957. Zabytki przyrody nieożywionej pienińskiego pasa skałkowego. Cz. I (Monuments of inanimate nature in the Pieniny Klippen Belt. Part I). Ochr. Przyr. 24: 157-178.
Birkenmajer K. 1962. Zabytki przyrody nieożywionej pienińskiego pasa skałkowego. Cz. II (Monuments of inanimate nature in the Pieniny Klippen Belt. Part II). Ochr. Przyr. 28: 159-186.
Bobiński J. 1974. Kampinoski Park Narodowy - Pierwsza ścieżka przyrodnicza. Kampinoski Park Narodowy, Laski - Izabelin.
Borówka K. 1980. Współczesne procesy transportu i sedymentacji piasków eolicznych oraz ich uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich (Present-day transport and sedimentation processes of eolian sands - controlling them factors and resulting phenomena on a coastal dune area). Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. geogr.-geol. 20.
Capek K. 1978. Bozidarske Reseliniste - statni prirodni rezervace. Pruvodce naucnou stezkou. Okresni narodni vybor, Karlove Vary.
Casciato L.A., Greenberg S.S. 1976. The neglect of earth sciences in elementary school. Jour. of Geol. Education 24, 4: 113-114.
Cerovsky J. 1975. Naucna stezka pratelstvi CSSR- NDR. Chranena krajinna oblast Labske Piskovce. Mistni narod. vybor Hrensko. Statni pamatkove pece a ochr. prir. Usti nad Labem.
Cerovsky J. Zavesky A. 1989. Stezky k prirode. Statni Pedag. Nakład, Praha. Chrońmy Przyrodę ojczystą 37, 4. 1981. Formularz informacyjny (ankieta).
Connally G.G. 1971. An Appalachian project for beginning geology. Jour. of Geol. Education 19, 2: 73-75.
Cvachova A., Kapusta M., Krajcovic R., Labuda J., Steffek J.. Zebrak P. 1987. Sprievodca po naucnom chodniku Sitno. Wyd. Ustriedie stat. ochr, prir., Sprava chran. kraj, oblasti Stiavnicke Vrchy v Sporte, sloven, telovyvh. vadatel, Bratislava.
Czernicka-Chodkowska D. 1977. Zabytkowe głazy narzutowe na obszarze Polski. Część I-II. Wydawn. Geol., Warszawa.
Czernicka-Chodkowska D. 1980. Zabytkowe głazy narzutowe na obszarze Polski, Część III. Wydawn. Geol., Warszawa.
Czernicka-Chodkowska D. 1983. Zabytkowe głazy narzutowe na obszarze Polski, Część IV. Wydawn. Geol., Warszawa.
Czerwieńcowie H., M. 1983. Ścieżka przyrodnicza "A" im. prof. dr Wł. Szafera. Babiogórski Park Narodowy, Zawoja.
Czubiński Z., Gawłowska J., Zabierowski K. 1977. Rezerwaty przyrody w Polsce (Nature reserves in Poland). Studia Naturae, ser. B, 27.
Drzał M. 1954. Morfologia dorzecza Prądnika (Morphology of the Prądnik river basin). Ochr. Przyr. 22: 42-65.
Duff K. 1985. Tailor - made geology 2: Staple Edge, Forest of Dean. Geology Today 940: 155-157.
Dylikowa A. 1969. Problematyka wydm śródlądowych w Polsce w świetle badań strukturalnych (Problematics of inland dunes in Poland in the light of structural examinations). Prace geogr. Inst. Geogr. PAN 75: 39-74.
Dynowska 1. 1983. Źródła Wyżyny Krakowsko- Wieluńskiej i Miechowskiej (Springs within the Upland of Cracow-Wieluń and Miechów). Studia Ośr. Dokum. Fizjogr. 11.
Dżułyński S., Henkiel A., Klimek K., Pokorny J. 1966. Rozwój rzeźby dolinnej południowej części Wyżyny Krakowskiej (The development of valleys in the southern part of the Cracow Upland). Rocz. Pol. Tow. Geol. 36, 4: 329-343.
Evans D.E. 1973. Brecon Beacons National Park Scenery. A geological interpretation. Nat. Museum of Wales, Cardiff.
Falińska K. 1970. Wycieczki przyrodnicze po Puszczy Białowieskiej. Wydawn. Białost. Tow. Kult., Białystok.
Ferchmin M. 1976. Kampinoski Park Narodowy. Ścieżka przyrodnicza przez rezerwat "Sieraków". Kampinoski Park Narodowy, Laski - Izabelin.
Ferchmin M. 1976. Kampinoski Park Narodowy. Ścieżka przyrodnicza wokół Niepustu. Kampinoski Park Narodowy, Laski - Izabelin.
Graves N.J. 1970. Metody nauczania: obserwacja bezpośrednia. W: O nauczaniu geografii. Państw. Zakłady Wydawn. Szkol., Warszawa.
Grocholski A., Jerzmański J. 1975. Zabytki paleowulkanizmu na Dolnym Śląsku w świetle ochrony przyrody (Paleovolcanic occurrence in the Lover Silesia in the light of nature protection). Ochr. Przyr. 40: 291-349.
Hay E. 1974. New cave: a new look. Parks and Conserv. Magaz. 6: 21-24.
Izdebski K., Grądziel T., Popiołek Z. 1987. Ścieżka przyrodnicza na Bukowej Górze. Roztoczański Park Narodowy, Lublin.
Jakubowski K. 1971. Zabytki skalne (Rocky monuments). Wydawn. Geol., Warszawa.
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, t.1. 1970. Opr. zbior. pod red. A. Jahna. Acta Univ. Wratisl. 127, Stud. Geogr. 14.
Jurkowski A. 1988. Rozwój umysłowy i aktywność poznawcza uczniów. Wydawn. Szkol. i Pedag., Warszawa.
Kapuściński R. 1988. Ścieżka przyrodnicza na Łysej Górze. Świętokrzyski Park Narodowy i Zarz. Wojew. PTTK, Bodzentyn - Kielce.
Karkonosze Polskie. 1985. Opr. zbior. pod red. A. Jahna. Ossolineum, Wrocław.
Kenney G.I. 1988. Geology at Montreal bus stop. Canad. Geogr. Jour. 88, 9: 44-46.
Klatka T. 1962. Geneza i wiek gołoborzy łysogórskich (Champs de pierres de Łysogóry, origine et age). Acta Geogr. Lodz. 12.
Keinert J., Mojzisova A. 1983. Sprievodca po naucnom chodniku na studijnej ploche Banska Bystrica - Jakub. Wydawn. Okresny vybor Sloven. zvazu ochran. prir. a krajiny, Okresna pamiat. sprava, Banska Bystrica.
Klimaszewski M. 1937. Morfologia i dyluwium doliny Dunajca od Pienin po ujście (Morphologie und diluwium des Dunajectales von den Pieninen bis zur mündung). Wiad. Służby geogr. 11, 2: 174-224.
Klimaszewski M. 1988. Rzeźba Tatr Polskich. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa.
Kobendzowie J.R. 1958. Rozwiewane wydmy Puszczy Kampinoskiej (Les dunes eparpillées la Foret de Kampinos). W: Wydmy śródlądowe Polski. Cz. I. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa.
Konca B., Szwaja M. 1984. Ścieżka przyrodnicza wśród zieleni osiedlowej i na górze Chojnik. Wojew. Ośr. Infor. Turyst. Jelenia Góra.
Kondracki J. 1980. Geografia fizyczna Polski. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa.
Kostrakiewicz L. 1990. The protection of springs in Poland (Ochrona źródeł w Polsce). Ochr. Przyr. 47: 335-357.
Kostrzewski A. 1984. Rozwój wybrzeży klifowych wyspy Wolin w oparciu o materiały archiwalne. Spraw. Pozn. Tow. Przyj. Nauk 100: 129-132.
Kotański Z. 1959. Przewodnik geologiczny po Górach Świętokrzyskich. Wydawn. Geol., Warszawa.
Kowalski B., Jaśkowski B. 1986. Litologiczno-strukturalne uwarunkowanie teras krioplanacyjnych na stokach masywu Łysej Góry w Górach Świętokrzyskich (Lithological and structural conditioning of the cnypoplanation terraces on the slopes of the Łysa Góra massif in the Świętokrzyskie Mountains). Przegl. geogr. 58, 3: 493-514.
Kubikova J., Kriz J. 1981. Prokopskie Udoli - pruvodce naucnou stezkou. Praz. stred. pamatk. pece a ochr. prirody, Praha.
Kurzyński J., Skawiński P. 1977. Bieszczadzki Park Narodowy. Ścieżka przyrodnicza. Kraj. Agencja Wydawn., Warszawa.
Markell C., Pederson D.1976. College students leading 8th grade field trips: disaster or rich experience. Jour. of Geol. Education 24, 1: 28-30.
Marsz A. 1966. Geneza wydm łebskich w świetle współczesnych procesów brzegowych. Prace Kom. Geogr.-Geol. Pozn. Tow. Przyj. Nauk. 4, 6.
Mielnicka B. 1991. Ruch turystyczny w polskich parkach narodowych i jego przyrodnicze konsekwencje. (Tourism in Polish national parks and its influence on their nature). Ochr. Przyr. 49, cz. II: 163-173.
Miszalski J. 1973. Współczesne procesy eoliczne na Pobrzeżu Słowińskim. Studium fotointerpretacyjne (Present-day aeolian processes on the Slovinian coastline. A study of photo-interpretation). Dokum. geogr. 1.
Naus B., Navotna H., Zavesky A. 1977. Pruvodee naucnou stezkou "Sudslavicky Okruch". Odbor. kult. ONV, Prachatice.
Nichols L. R. 1974. The comprehension of geologic time. Jour. of Geol. Education 22, 2: 65-68.
O’Brien N.R. 1966. A field geology program for high school students. Jour. of Geol. Education 14, 2: 51-53.
Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego t. l. 1978. Opr. zbiorowe pod red. W. Michajłowa i K. Zabierowskiego. Państw. Wydawn. Nauk., Warszawa - Kraków.
Ochrona przyrody i krajobrazu Karpat polskich. 1989. Opr. zbiorowe pod red. Z. Alexandrowicz. Studia Naturae, ser. B, 33.
Otęska-Budzyn J. 1987. Criteria of didactic evaluation of protected areas in Poland. Mater. Konfer. IUCN "Establishment and use of ecopedagogical areas". Stat. ustav pamatk. pece a ochr. prirody, Praha.
Otęska-Budzyn J. 1988. Rola ścieżek dydaktycznych z zakresu nauk o Ziemi w kształceniu młodego pokolenia Polaków. Mater. konfer. II Seminarium Młodzieżowego Ruchu Ekologicznego: 61-70. Inst. Bad. Probl. Młodzieży.
Partyka J. 1988. Jaskinia Wierzchowska. Pol. Tow. Turyst. Kraj. "Kraj", Kraków.
Pecha M., Molikova M., Nemec J., Lanka V. 1982. Skolni naucna stezka Krivoklat. Wydawn. Merkur. Praha.
Pulina M., Tyc A. 1987. Canyon karstique de Prądnik. Rozdz.: 92-96, w: Guide des terrains karstique choisis des Sudety et Haut-Plateau Silesia-Cracovie. Kras i Speleologia Suppl. 2. Wydawn. Uniw. Śląskiego.
Pulinowa M. 1987. Ścieżka skalnej rzeźby w Górach Stołowych. Kraj. Agencja Wydawn., Wrocław.
Rubinowski Z., Wróblewski T. 1976. Jaskinia Raj. Wydawn. Geol., Warszawa.
Ruszała M., Wdowiak M. 1983. Budowa geologiczna klifu morskiego na wyspie Wolin. W: Przewodnik 55 Zjazdu Pol. Tow. Geol.
Schmidt G.L., Carpenter J. R. 1976. Confluent processes for earth science education. Jour. of Geol. Education 24, 2: 61-66.
Schroevers P. J. 1987. Nature-education in the Netherlands, some basic thoughts. Commis. on Education Nature Conserv. Council, Utrecht.
Sielatycki M. 1988. Karkonoski Park Narodowy. Ścieżka przyrodnicza wokół Małego i Wielkiego Stawu w Karkonoszach. Wydawn. Wojew. Ośr. Inform. Turyst. Jelenia Góra.
Steiner W. 1979. Travertin von Ehringsdorf und seine Fossilien. Die Neue Brehm Bucherei. A. Ziemsen. Wittemberg-Lutherstadt.
Stucker G.F. 1966. Mountain of the Stone Fishes. Nat. Parks and Conserv. Magazine 9: 4-9.
System ochrony przyrody i krajobrazu województwa krośnieńskiego. 1987. Opr. zbiorowe pod red. S. Michalika. Studia Naturae, ser. B, 32.
Urbaniak-Biernacka U. 1973. Budowa i wiek wydmy w Górkach w Puszczy Kampinoskiej (Structure and age of dune at Górki in Kampinos Forest). Przegl. geogr. 24, 4: 757-764.
Williams A.T. 1977. The art of geomorphology. Jour. of Geol. Education 25, 1: 18-20.
Zając S. 1988. Cele nauczania geografii. W: Unowocześnianie procesu dydaktycznego i model dydaktyk szczegółowych t. 2, cz. I. Wyższa Szk. Pedagog., Bydgoszcz.
Zuchiewicz W. 1980. Młode ruchy tektoniczne a morfologia Pienin (Young tectonic movements and morphology of the Pieniny Mts, Polish Western Carpathians). Rocz. Pol. Tow. Geol. 50, 2: 263-300.
Zuchiewicz W. 1982. Geneza przełomu Dunajca przez Pieniny. Wszechświat 83, 10/11: 169-173.

Czasopismo/Seria/cykl:

Ochrona Przyrody

Tom:

R. 50, część I

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

169

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:155781

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-01-22

Data dodania obiektu:

2021-01-22

Liczba wyświetleń treści obiektu:

3

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113077

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji