Object

Title: "Przeszłość Przyszłości" : "Pleśń swiata", czyli los wygnanych z raju

Creator:

Paja, Agnieszka

Date issued/created:

2003

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2003)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. F. Araszkiewicz, Bolesław Prus i jego ideały życiowe. Lublin 1925. ; 2. B. Bobrowska, Kod tradycji - język miejsc. (O „Pleśni świata” Bolesława Prusa). W zb.: Pozytywizm. Języki epoki. Red. G. Borkowska, J. Maciejewski. Warszawa 2001, s. 172-182. ; 3. Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna, S. Fita. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969. ; 4. G. Borkowska, Prusa filozofia życia. W zb.: Jubileuszowe „żniwo u Prusa". Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 roku. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1998, s. 65-72. ; 5. G. Filip, Fantastyczne przypowieści i humoreski Bolesława Prusa. W zb.: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja. Red. E. Loch, S. Fita. Lublin 1993. ; 6. L. Kołakowski, Bajki różne. - Opowieści biblijne. - Rozmowy z diabłem. Warszawa 1965. ; 7. J. I. Kraszewski, Noce bezsenne. W: Pamiętniki. Oprac. W. Danek. Wrocław 1972. ; 8. Księga Hioba. Przeł. z hebr. Cz. Miłosz. Kraków 1998. ; 9. J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa. Warszawa 1969. ; 10. A. Mazur, Kosmiczna melancholia Prusa. W zb.: Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Prof. J. Maciejewskiemu na jego siedemdziesięciolecie. Red. Ci. Borkowska, J. Wójcicki. Wrocław 2001, s. 156-161. ; 11. A. Mazur, Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie drugiej potowy XIX wieku. Opole 2001. ; 12. T. Miciński, Mistyk realizmu. „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 22, s. 461. ; 13. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997. ; 14. E. Pieścikowski, wstęp w zb.: Prus. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór tekstów. Warszawa 1988. ; 15. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-Warszawa 1980. ; 16. M. Płachecki, Bolesława Prusa dialogi z nowelą. Posłowie w: B. Prus, Nowele wybrane. Wybór W. Jeżosiowska. Oprac. M. Płachecki. Warszawa 1976. ; 17. J. Prokop, Universum polskie. Literatura, wyobraźnia zbiorowa, mity polityczne. Kraków 1993. ; 18. B. Prus, Pleśń świata. W: Wybór pism. Wstęp M. Dąbrowska. Wybór i red. I. Orlewiczowa. T. 3. Warszawa 1954. ; 19. B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej. W: Pisma. T. 29. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1950. ; 20. B. Prus, Wczoraj - dziś - jutro. Wybór felietonów. Wybór, oprac., przedni. Z. Szweykowski. Warszawa 1973. ; 21. Z. Szweykowski, Nie tylko o Prusie. Poznań 1967. ; 22. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa 1972. ; 23. K. Tokarzówna, Inspiracje i motywy biblijne w twórczości Bolesława Prusa. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Red. S. Fita. Lublin 1993, s. 25-63. ; 24. J. Tomkowski, Fotografia momentalna i „peryferie świadomości”. Nurty „irracjonalne" w literaturze polskiej w latach 1890-1900. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 79-91. ; 25. T. Tyszkiewicz, Bolesław Prus. Warszawa 1971. ; 26. L. Włodek, przedmowa w: B. Prus. Pisma. T. 2. Wybór, układ ... Warszawa 1918.

Issue:

2

Start page:

29

End page:

41

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120746 ; oai:rcin.org.pl:120746 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Apr 15, 2020

In our library since:

Apr 15, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113196

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information