RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: "Przeszłość Przyszłości" : "Pleśń swiata", czyli los wygnanych z raju

Creator:

Paja, Agnieszka

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2003)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. F. Araszkiewicz, Bolesław Prus i jego ideały życiowe. Lublin 1925.
2. B. Bobrowska, Kod tradycji - język miejsc. (O „Pleśni świata” Bolesława Prusa). W zb.: Pozytywizm. Języki epoki. Red. G. Borkowska, J. Maciejewski. Warszawa 2001, s. 172-182.
3. Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna, S. Fita. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969.
4. G. Borkowska, Prusa filozofia życia. W zb.: Jubileuszowe „żniwo u Prusa". Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 roku. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1998, s. 65-72.
5. G. Filip, Fantastyczne przypowieści i humoreski Bolesława Prusa. W zb.: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja. Red. E. Loch, S. Fita. Lublin 1993.
6. L. Kołakowski, Bajki różne. - Opowieści biblijne. - Rozmowy z diabłem. Warszawa 1965.
7. J. I. Kraszewski, Noce bezsenne. W: Pamiętniki. Oprac. W. Danek. Wrocław 1972.
8. Księga Hioba. Przeł. z hebr. Cz. Miłosz. Kraków 1998.
9. J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa. Warszawa 1969.
10. A. Mazur, Kosmiczna melancholia Prusa. W zb.: Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Prof. J. Maciejewskiemu na jego siedemdziesięciolecie. Red. Ci. Borkowska, J. Wójcicki. Wrocław 2001, s. 156-161.
11. A. Mazur, Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie drugiej potowy XIX wieku. Opole 2001.
12. T. Miciński, Mistyk realizmu. „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 22, s. 461.
13. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
14. E. Pieścikowski, wstęp w zb.: Prus. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór tekstów. Warszawa 1988.
15. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-Warszawa 1980.
16. M. Płachecki, Bolesława Prusa dialogi z nowelą. Posłowie w: B. Prus, Nowele wybrane. Wybór W. Jeżosiowska. Oprac. M. Płachecki. Warszawa 1976.
17. J. Prokop, Universum polskie. Literatura, wyobraźnia zbiorowa, mity polityczne. Kraków 1993.
18. B. Prus, Pleśń świata. W: Wybór pism. Wstęp M. Dąbrowska. Wybór i red. I. Orlewiczowa. T. 3. Warszawa 1954.
19. B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej. W: Pisma. T. 29. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1950.
20. B. Prus, Wczoraj - dziś - jutro. Wybór felietonów. Wybór, oprac., przedni. Z. Szweykowski. Warszawa 1973.
21. Z. Szweykowski, Nie tylko o Prusie. Poznań 1967.
22. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa 1972.
23. K. Tokarzówna, Inspiracje i motywy biblijne w twórczości Bolesława Prusa. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Red. S. Fita. Lublin 1993, s. 25-63.
24. J. Tomkowski, Fotografia momentalna i „peryferie świadomości”. Nurty „irracjonalne" w literaturze polskiej w latach 1890-1900. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 79-91.
25. T. Tyszkiewicz, Bolesław Prus. Warszawa 1971.
26. L. Włodek, przedmowa w: B. Prus. Pisma. T. 2. Wybór, układ ... Warszawa 1918.

Issue:

2

Start page:

29

End page:

41

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120746 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Apr 15, 2020

Number of object content downloads / hits:

81

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113196

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information