Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: "Przeszłość Przyszłości" : "Pleśń swiata", czyli los wygnanych z raju

Twórca:

Paja, Agnieszka

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 2 (2003)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. F. Araszkiewicz, Bolesław Prus i jego ideały życiowe. Lublin 1925.
2. B. Bobrowska, Kod tradycji - język miejsc. (O „Pleśni świata” Bolesława Prusa). W zb.: Pozytywizm. Języki epoki. Red. G. Borkowska, J. Maciejewski. Warszawa 2001, s. 172-182.
3. Bolesław Prus. 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. Tokarzówna, S. Fita. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1969.
4. G. Borkowska, Prusa filozofia życia. W zb.: Jubileuszowe „żniwo u Prusa". Materiały z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 roku. Red. Z. Przybyła. Częstochowa 1998, s. 65-72.
5. G. Filip, Fantastyczne przypowieści i humoreski Bolesława Prusa. W zb.: Bolesław Prus. Twórczość i recepcja. Red. E. Loch, S. Fita. Lublin 1993.
6. L. Kołakowski, Bajki różne. - Opowieści biblijne. - Rozmowy z diabłem. Warszawa 1965.
7. J. I. Kraszewski, Noce bezsenne. W: Pamiętniki. Oprac. W. Danek. Wrocław 1972.
8. Księga Hioba. Przeł. z hebr. Cz. Miłosz. Kraków 1998.
9. J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa. Warszawa 1969.
10. A. Mazur, Kosmiczna melancholia Prusa. W zb.: Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Prof. J. Maciejewskiemu na jego siedemdziesięciolecie. Red. Ci. Borkowska, J. Wójcicki. Wrocław 2001, s. 156-161.
11. A. Mazur, Transcendencja realistów. Motywy metafizyczne w polskiej i niemieckiej prozie drugiej potowy XIX wieku. Opole 2001.
12. T. Miciński, Mistyk realizmu. „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 22, s. 461.
13. R. Nycz, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
14. E. Pieścikowski, wstęp w zb.: Prus. Z dziejów recepcji twórczości. Wybór tekstów. Warszawa 1988.
15. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-Warszawa 1980.
16. M. Płachecki, Bolesława Prusa dialogi z nowelą. Posłowie w: B. Prus, Nowele wybrane. Wybór W. Jeżosiowska. Oprac. M. Płachecki. Warszawa 1976.
17. J. Prokop, Universum polskie. Literatura, wyobraźnia zbiorowa, mity polityczne. Kraków 1993.
18. B. Prus, Pleśń świata. W: Wybór pism. Wstęp M. Dąbrowska. Wybór i red. I. Orlewiczowa. T. 3. Warszawa 1954.
19. B. Prus, Słówko o krytyce pozytywnej. W: Pisma. T. 29. Red. Z. Szweykowski. Warszawa 1950.
20. B. Prus, Wczoraj - dziś - jutro. Wybór felietonów. Wybór, oprac., przedni. Z. Szweykowski. Warszawa 1973.
21. Z. Szweykowski, Nie tylko o Prusie. Poznań 1967.
22. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa. Warszawa 1972.
23. K. Tokarzówna, Inspiracje i motywy biblijne w twórczości Bolesława Prusa. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski. Red. S. Fita. Lublin 1993, s. 25-63.
24. J. Tomkowski, Fotografia momentalna i „peryferie świadomości”. Nurty „irracjonalne" w literaturze polskiej w latach 1890-1900. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986, s. 79-91.
25. T. Tyszkiewicz, Bolesław Prus. Warszawa 1971.
26. L. Włodek, przedmowa w: B. Prus. Pisma. T. 2. Wybór, układ ... Warszawa 1918.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

29

Strona końc.:

41

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120746 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2 paź 2020

Data dodania obiektu:

15 kwi 2020

Liczba pobrań / odtworzeń:

81

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113196

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie RDFa:

RDFa

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji