Object

Title: Od kontynuacji do stylizacji : wiersze balladowe Bolesława Leśmiana wobec tradycji gatunku

Creator:

Kowalewska, Małgorzata

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2003)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przekł. A. i A. Goreniowie. Oprac., wstęp, komentarz i weryfikacja przekł. S. Balbus. Kraków 1975. ; 2. S. Balbus, Między stylami. Wyd. 2. Kraków 1996. ; 3. S. Balbus, "Zagłada gatunków". „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 25-39. ; 4. E. Balcerzan, Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej. Poznań 1972. ; 5. E. Balcerzan, W stronę genologii multimedialnej. „Teksty Drugie” 1999, nr 6, s. 7-24. ; 6. E. Czaplejewicz, Adresat w poezji Leśmiana. Wrocław 1973. ; 7. M. Głowiński, „Alcabon”, O grotesce w poezji. W: Wiersze Bolesława Leśmiana. Interpretacje. Warszawa 1971. ; 8. M. Głowiński, Elegie autobiograficzne Leśmiana. W: Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Wyd. 2. Kraków 1998. Prace wybrane. Red. R. Nycz. T. 4. ; 9. M. Głowiński, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej. W zb.: Genologia polska. Wybór tekstów. Wybór, oprac., wstęp E. Miodońska-Brookes, A. Kulawik, M. Tatara. Warszawa 1983, s. 77-106. ; 10. M. Głowiński, Metafora, demetaforyzacja, konteksty w: Poetyka i okolice. Warszawa 1992. ; 11. M. Głowiński, O intertekstualności. „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 75-100. ; 12. E. Kasperski, O teorii gatunków. Gatunki literackie jako wartości. „Acta Universitatis Lodziensis” seria 1, z. 35 (1980). ; 13. W. Maciąg, Czy erudycja nas duchowo ogranicza? „Dekada Literacka” 1994, nr 7, s. 6. ; 14. I. Opacki, Ballada literacka - opis gatunku. W: I. Opacki, Cz. Zgorzelski, Ballada. Red. M. R. Mayenowa, Z. Kopczyńska. Wrocław 1970. ; 15. I. Opacki, „Pośmiertna w głębi jezior maska”. W zb.: Studia o Leśmianie. Red. M. Głowiński, J. Sławiński. Warszawa 1971. ; 16. A. Sandauer, Filozofia Leśmiana. W: Liryka i logika. Wybór pism krytycznych. Wyd. 2. Warszawa 1971. ; 17. S. Sawicki, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, politypiczne? W zb.: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Red. H. Markiewicz, J. Sławiński. Kraków 1976, s. 204-210. ; 18. S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze. T. 3. Warszawa 1965. ; 19. R. Stone, Poezja Leśmiana a romantyzm polski. „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 2, s. 147-164. ; 20. A. Szczerbowski, Bolesław Leśmian. Zamość 1938. ; 21. J. Trznadel, Twórczość Leśmiana. (Próba przekroju). Warszawa 1964. ; 22. K. Wyka, Bolesław Leśmian: dwa utwory. W: Rzecz wyobraźni. Wyd. 2, rozszerz. Warszawa 1977.

Issue:

3

Start page:

5

End page:

25

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121034 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Apr 18, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/113229

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information