Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: "Inżynier dusz ludzkich" w muzeum literatury dawnej : nad książką Heleny Bobińskiej "Soso"

Twórca:

Obremski, Krzysztof

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 4 (2003)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. J. Abramowska, Ład i Fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce. Wrocław 1974.
2. Arystoteles, Analityki pierwsze, I 33. W: Dzieła wszystkie. Oprac. K. Leśniak. Warszawa 1990.
3. Św. Augustyn, De doctrina Christiana. / O nauce chrześcijańskiej. Przeł., wstęp i komentarz J. Sulowski. Warszawa 1989.
4. „Cały świat nie pomieściłby ksiąg". Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Oprac. W. Rzepka, W. Wydra. Warszawa 1996.
5. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Tłum. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
6. H. Dziechcińska, Biografistyka staropolska w latach 1476-1627. Wrocław 1971.
7. H. Dziechcińska, Panegiryk. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze - renesans - barok. Red. T. Michałowska. Przy współudz. B. Otwinowskiej, E. Sar- nowskiej-Temeriusz. Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław 1998, s. 613.
8. M. Głowiński, O baśni totalitarnej. Stalin - czarodziej. W zb.: Andersen - baśń wobec świata. Materiały z sesji literackiej (Gdańsk, 21-22 kwietnia 1995). Gdańsk 1997, s. 76-81.
9. M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Warszawa 1992.
10. A. T. Hanson, Typologia. Hasło w: Słownik wiedzy biblijnej. Red. B. M. Metzger, M.D. Coogan.Przeł. A. Karpowicz [iinni].Konsultacja wyd.polskiego W. Chrostowski. Wyd. 3. Warszawa 1999, s. 780-781.
11. S. Hosius, Epistolae tum etiam eius orationes, legationes. Ed. F. Hipler, V. Zakrzewski. T. 1. Cracoviae 1879.
12. Józef Stalin. Krótki życiorys. Oprac. J. Aleksandrow [i inni]. Warszawa 1949.
13. L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu. T. 2. Paryż 1976.
14. R. Kupiecki, „Natchnienie milionów". Kult Stalina w Polsce 1944-1956. Warszawa 1993.
15. Lenin o literaturze. Warszawa 1951.
16. J. Łukasiewicz, Mitologie socrealizmu. „Odra” 1996, nr 11, s. 36-44.
17. K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane. T. 1. Warszawa 1949.
18. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz. Warszawa 1986.
19. P. Nehring, Topika wczesnych łacińskich żywotów świętych. (Od „Vita Antonii” do „Vita Augustini"). Toruń 1999.
20. K. Obremski, Księgi kanoniczne i apokryf („Krótki kurs WKP (b)” - „Józef Stalin. Krótki życiorys ” - „Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina). W zb.: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. Red. D. Dąbrowska, P. Michałowski. Szczecin 2002.
21. Religia. Hasło w: Krótki słownik filozoficzny. Red. M. Rozental, P. Judin. [Przekł. z wyd. ros.] Warszawa 1955, s. 579.
22. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. /De perfecta poesi, sive Vergilius et Homerus. Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. Wrocław 1954, s. 132. BPP, B 4.
23. W. Tomasik, Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie „propagandy monumentalnej”. Wrocław 1999.
24. A. Trzycieski, Żywot i sprawy poćciwego ślachcica polskiego, Mikołaja Reja. W: M. Rej, Żywot człowieka poczciwego. Oprac. J. Krzyżanowski. Wrocław 1956. BN I 152.
25. W. Weintraub, Paradoksy „poćciwości” Reja. W: Od Reja do Boya. Warszawa 1977.
26. T. Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955. Gliwice 1992.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

133

Strona końc.:

164

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:121061 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

11

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113261

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji